سلام آقای دکتر خسته نباشی به امید روزی که در خلجان هم مطبی داشته باشی …