سلام آقای دکتر هم اخلاقتون و هم خودتون عالی هستید …