دوماه دونیم که تقریبا ازاول شیر خوردن استفراغ میکنه علتشکر چیست چه چیزی برای بهبود خوبه …


  • سلام میخواستم بدونم نوزاد دوماه دونیم که تقریبا ازاول شیر خوردن استفراغ میکنه علتشکر چیست چه چیزی برای بهبود خوبه تشکر از زحماتتون

    لینک به نظر