پرولوتراپی چیست؟


پرولوتراپی عبارت از تزریق فاکتورهای رشد یا محرکهای رشد برای رشد طبیعی سلولها یا بافتها میباشد.منظور از فاکتورهای رشد،پلی پپتیدهای قدرتمندی بوده که موجب القای اثرات گوناگونی مانند مهاجرت سلولی،رشد و افزایش سلولی و ساخت پروتیین می گردند.در حال حاضر سه روش عمده برای پرولوتراپی وجود دارد:1)تزریق فاکتور رشد 2)تزریق محرکهای فاکتور رشد مانند دکستروز 3)تزریق پلاسمید DNA برای تولید فاکتورهای رشد.

مطالعات انسانی به طور عمده در 4 ناحیه انجام شده است: کمردرد،التهاب مفاصل،فشردگی لیگامانها و اسیبهای ورزشی.

موارد کاربرد کلی برای پرولوتراپی که در موارد مشکلات عضلانی اسکلتی بکار میرود به طور خلاصه عبارتند از:پیچ خوردگی و ضرب دیدگی ها،سندرم میوفاسیال،انواع ارتریت و تاندونیت ها،بورسیت و سردرد.

شایعترین عارضه پرولوتراپی بدترشدن درد در روزهای 2 تا 7 پس از تزریق میباشد.موارد کاربردهای بالینی پرولوتراپی که در مطالعات مختلف مورد تایید قرار گرفته است شامل موارد زیر میباشد:

سندرم گردنی-جمجمه ای،سردردهای با منشا گردنی،اختلالات مفصل فاست

سندرم سمپاتیک خلفی گردن(سندرم باره لیو)

تورتیکولی

درد خط وسط ستون فقرات گردنی،پشتی و کمری با منشا ناشناخته

سندرم درد گردن و شانه

سندرم اسیب ناشی از خم شدن بیش از حد به عقب یا جلو

سندرم رگ به رگ شدن و ضرب دیدگی کمر،پشت و گردن

ناپایداری مفصل ساکروایلیاک

سندرم درد میوفاسیال

سندرم ستیغ ایلیاک

سندرم اصطکاک ایلیوکوستال

سندرم ایلیولومبار

سندرم پیریفورمیس

اسپوندیلیت انکیلوزان

موارد منع کاربرد پرولوتراپی:

حساسیت به بی حس کننده ها

عفونت باکتریایی،موضعی یا عمومی بدن

استعداد به خونریزی بدلیل بیماری یا مصرف داروهای ضدانعقاد

ترس از عمل یا سوزن

ضایعات بدخیم بافت عضلانی و استخوانی

اختلالات جدید عصبی،مانند سفالژی مقاوم به درمان،گشادی یکطرفه مردمکها،بی اختیاری ادرار و مثانه

نیاز به مقادیر زیاد ارامبخشی

احساس درد شدید یا عدم بهبود درد پس از تزریق بیحس کننده

موارد اختصاصی منع کاربرد:

ارتریت حاد(عفونی،نقرس،روماتیسم،همارتروز)

بورسیت یا تاندونیت حاد

نیمه دررفتگی حاد،جابجاشدگی یا شکستگی

حساسیت به محلول های تزریقی مانند فنل،دکستروز یا سدیم موروات

۹۳/۱۰/۲۴

۱۸:۱۳


بروزرسانی در


به اشتراک بگذارید