پایان روانکاوی (۲)

در ادامه مقاله پیشین، به مفهوم پایان روانکاوی در ساختار های ذهنی روانپریش (سایکوتیک) می پردازیم.

پایان روانکاوی برای فرد روانپریش

هر آنچه که در مقاله پیشین مبنی بر پیش شرط های لازم برای پایان پروسه روانکاوی آورده شد، در بالین روانپریشی می بایست به دست فراموشی سپرده شود. بنا به اینکه با چه نوع سایکوزی در روانکاوی لکانی کار می کنیم، پایان کار می تواند به طرق مختلف در نظر گرفته شود. زمان روانکاوی بیماران سایکوتیک بین یک جلسه تا مادام العمر می تواند متغیر باشد:

پارانوییا:

در پارانوییا به محض اینکه افکار مزاحم بیمار پارانوییا و یا بدبین به عنصر دیگری که به طور بالقوه می تواند برایش سازنده و مفید باشد معطوف گردد، کار روانکاوی به پایان خود می رسد. معمولا این دسته بیماران وابستگی به سیستم درمانی نداشته و چه بسا دایما آن را مورد سوال قرار دهند. در مقایسه با سایر مشکلات روانی، اینان کوتاه مدت تر به دوره درمان نگاه می کنند. اگر وی نسبت به مشکل و بیماری خود اشراف داشته باشد معمولا برای بازسازی زندگی خود بسیار مفیدتر از جلسات درمانی بهره خواهد برد.

اسکیزوفرنیا:

در اسکیزوفرنیا مدت درمان معمولا طولانی مدت بوده و گاها تا پایان عمر فرد می تواند به طول انجامد. البته این مدت زمان درمان به عوامل مهمی بستگی خواهد داشت و لزوما تمام افرادی که ساختار ذهنی اسکیزوفرن دارند به طور طولانی مدت در سیستم درمانی نمی مانند. از جمله عوامل تاثیر گذار بر روی روند درمان و نیز مدت آن می توان موارد زیر را نام برد: نوع ترانسفرانس یا ارتباط درمانی با درمانگر که هر چه مثبت تر باشد، فرد بهتر می تواند از آن بهره ببرد. طرز ارتباطی که شخص با مشکل ساختاریش برقرار می نماید یکی دیگر از عوامل تاثیر گذارنده می باشد. میزان پیشرفته بودن بیماری و نیز میزان استقلال فرد در تصمیم گیری برای خود، اطرافیان بیمار، چگونگی رفع نیاز های مالی و عاطفی، میزان تحصیلات و دگراندیشی فرد، میزان آگاهی از بیماری خود همگی از دسته عوامل مؤثر بر طول درمان بیماران اسکیزوفرن خواهند بود. عموما دوره درمان در اینان طولانی بوده مگر خود تمایلی به ادامه درمان نداشته باشند و یا در آن وقفه بیاندازند. پایان کار درمانی با این دسته افراد به مفهوم مستقل شدن در امور روزمره و نیز توانمند شدن در داشتن برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در زندگی عاطفی و حرفه ایشان خواهد بود.

ملانکولیا:

معمولا اگر ترانسفرانس مثبتی به درمانگر خود داشته باشند و جزو دسته افرادی که خلق به شدت پایینشان باعث فلجی در زندگی روزمره آن ها نشده باشد، جزو دسته بیمارانی هستند که درمانشان می تواند مادام العمر باشد. از آن جایی که بیماران ملانکولیک، معمولا خودشان آخرین فردی هستند که به او توجه می کنند، ملزم کردنشان به کار روان درمانی بسیار مشکل بوده و تبحر ویژه ای را می طلبد. در پروسه درمان برخی از اینان کمک می شود تا خود مسؤول رسیدگی به امور افرادی شوند که برایشان مهم هستند تا بدینوسیله کمی هم برای خودشان احساس بهبودی داشته باشند. تشویق به صحبت کردن از جزییات مشکلاتشان در گذشته، صبر و حوصله فراوان از سمت درمانگری را می طلبد که می بایست برای نظم دادن به گفتمان فرد ملانکولیک تربیت شده باشد.

دو قطبی:

مدت درمان در این افراد بسیار کوتاهتر از سایر بیماران روانپریش است. میزان صبر و حوصله شان آنچنان کم است که خود یکی از مواردی خواهد بود که درمانگر لازم است بدان اشاره کرده و با معرفی پارامترهای زمانی و یا به عبارتی، با معرفی کردن نظم و زمان بندی به گفتمان روزمرشان به آن ها کمک کرده تا عملکرد بهتری داشته باشند. گاها بر این نکته اشاره می شود که تثبیت خلق در افراد دو قطبی هدف درمان است. اما باید گفت هدف مهمتر در درمان، شناسایی خلق کارا چه پایین و چه بالا برای بیمار خواهد بود. برخی در دوره مانیا زندگیشان به کل مختل می شود که با معرفی عناصر کلامی و یا دارویی (یا هر دو) فرد خلق بالایش کمی قابل تحملتر می شود و درست بر عکس، در موارد دیگر به مانند یکی از بیمارانی که تا به حال با وی کار کرده ام، خلق بالا تنها خلق کارا برای او بوده و خلق پایینش به منزله دیوانه شدن محض است. در این گونه موارد، می بایست با هدف نگه داشتن خلق بالا و نه خیلی بالا به بیمار کمک شود تا سرعت گیرهای مناسبی به گفتمان زندگیش معرفی گردد.

    ۹۴/۰۹/۱۳

    ۱۷:۳۹

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: