واژینسموس

واژینسموس به معنای اسپاسم و گرفتگی عضلات لگنی هنگام ارتباط جنسی به صورتیکه امکان دخول وجود ندارد. علل ان متفاوت است .و بیشتر به علت ترس از رابطه به علت سابقه ارتباط جنسی بد قبلی مثل شب زفاف یا صدمه دوران کودکی یا نارضایتی خانواده زن از ازدواج و عقاید مذهبی و باورههای سنتی و…

واژینسموس به معنای اسپاسم و گرفتگی عضلات لگنی هنگام ارتباط جنسی به صورتیکه امکان دخول وجود ندارد.

علل ان متفاوت است .و بیشتر به علت ترس از رابطه به علت سابقه ارتباط جنسی بد قبلی مثل شب زفاف یا صدمه دوران کودکی یا نارضایتی خانواده زن از ازدواج و عقاید مذهبی و باورههای سنتی و گاهی در افراد دانشگاهی مشاهده می شود.

نکته قابل تامل اینکه فقط با ۳ جلسه اموزش این مشکل حل می شود ،و یک ارتباط سالم حاصل می گردد.

یادتان باشد هر اختلالی قابل درمان است و باید به متخصص ان مراجعه نمود.

dr_psy_nejat@

    ۹۵/۱۰/۲۲

    ۰۰:۲۲


    به اشتراک بگذارید: