هفته ۱۸بارداری

هفته ۱۸بارداری
جنین معمولا بطول ۱۲ّ/۵تا ۱۴سانت و ۱۵۰ گرم وزن داردّجنین از این سن میشنود با او حرف بزنید و اواز بخوانید اولین حرکتها رو میتوان در این سن احساس کرد در مادران کاهش تمرکز کاهش حافظه کوتاه مدت ماههای اول اتفاق می افتد ناراحتی صبحگاهی و خطرات محل کار نیزغ باید در ماههای اول در نظر گرفت
در بیمارستانها لابراتوارهای عکاسیهاخشکشوییها سالنهای ارایش مو استودیو های محل کار و هنر پیشه ها احتمال تماس با مواد شیمیایی وجود دارد و خطرات با رداری را بیشتر میکند
بهنر استکار با کامپیوتر و دستگاههای تکثیر و فتو کپی را کم کرد در محل کار بهتر است که پا ها را بالا گذاشت بهتر است مادران شاغل کار فرمای خود را مطلع سازند تا زمانیکه احتمال سقط برایشان میرود رشد کامل مغز در ۱۹هفتگی انجام میشود و رشد سر جنین بهمین دلیل است
در طی چند هفته نورونهای حرکتی جنین عضلات را بمغز ارتباط مبدهند و رشد کرده جوانه دندانها رشد کردهاندامها به اندازه نسبتا واقعی خود میرسدتصویر سونوگرافی جنین بسیار لذت بخش و زیباست این میتواند اولین عکس البوم کدک باشدبرقراری ارتباط با جنیناز ۱۸ هفتگی بهتر و خلق و خوی مادربه جنین انتقال مییابدو همین نشانه است که بهتر است ارامش خودرا حفظ کنیم تحریکات مادر در این طن حاملگی بجنین انتقال میابدمادری که با جنین خود صحبت میکند ارامش جنین را به او هدیه میدهدودر نتیجه جنین صدای مادر خودرا تشخیص میدهدحرکات جنینهای مختلف با یکدیگر متفاوت است بعضی حرکات عمیق وبعضی حرکات نامحسوس دارنداگر الگو حرکات وشدت انها تغییر کرد با پزشک خود تماس بگیرید

    ۹۴/۰۸/۳۰

    ۲۳:۳۸

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: