هفته ١٩ بار داری

هفته ۱۹

احساس اولین حرکت بین ۱۷تا۲۰ هفته است نورونها در حال تکامل ییستم عصبی کامل است  افزایش وز جنین حدود ۲۱۰ گرم و ۲۰ سانت قدش است پوسش بدن جنین با ورنیکس پر میشود  تصویر سونوگرافی قابل رویت زیبا و باشکوه است

دوش واژینال توصیه نمیشود

واژن در این شرایط دچار تغییر فلور طبیعی و مستعد عفونت میشودسرگیجه به علت افت فشارخون و قند خون ایجاد میشود معمولا در حالت خوابیده به نشسته و ایستاده است و باید مایعات هر دوساعت میل شود و از حرکتهای ناگهانی اجتناب کرد از حالت نشسته به ایستاده ارام انتقال داد

علایمی که باید جدی در نظر گرفت:نشت مایع از واژن خونریزی واژینال انقباضات منظم رحمی دلپیچه ممکن است علامت زایمان باشد تهوع شدید واستفراغ باید با پزشک مشورت کدر

سردر د تاری دید و دردهای زیر جناق یا سرگیجه شدید عواقب بارداری را ممکن است وخیم کند

جنسیت با درصدی خطا در این سن مشخص میشود وانهم به علت عدم وضوح کیسه بیضه و الت و یا اشتباه تشخیصی با بند ناف در صدی خطا وجود دارد

کرد

سینه های مادر ترشح شیر محاری شیر رشد کرده کلستروم یا اغوز تشکیل میشودکه اغوز پادتن ها و مواد مغذی دارند

بلند کردن اشیا تا ۱۶ کیلو با رعایت مسایل ایمنیانجام شود و در حدامکان از کمربند شانه ای استفاده کنید نا به کمر اسیب نرسدو در راه رفتن وزنه را دست به دست کنید

    ۹۴/۰۹/۰۲

    ۱۵:۱۰

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: