هفته۲۵تا۳۰بارداری تغییرات مادر و جنین

هفته۲۵.

طول جنین از سر تا ناحیه د نبالجه ۲۲ سانت و وزن تقریبا ۷۰۰ گرم است در این سن جنس مونث با تشکیل واژن از  جنس مذکر  با نزول بیضه ها قابل افتراق میشود

نکته ای در وسایل کودک:تختخواب کودک بناید از بالشتهای مختلف انباشته شود که باعث خفگی کودک نشود روی کودک نباید پتوی زیاد انداخت که بتعث تبخیر اب بدن نوزاد پشود

باعث تبخیر اب بدن نوزاد نشود

در این هفته کودک راست دست و چپ دست مشخص میشوددست غالب را کودک در سونوگرافی مشت میکندچینهای

چینهای انگشت کودک تشکیل و اثر انگشت تکوین مییابد

هفته۲۶.

درد ناحیه دنده ها کمردرد درد ساق پا سردرد و احساس فشار لگنی در این هفته ها اغاز میشوددرد زیر قفسه سینه به علت حرکات جنین است و با به پهلو دراز کشیدن تسکین میابد

در این هفته کودک چشمان خود را بار میکندولی رنگ چشمها تا چند ماه بعد از تولد تثبیت نمیشود جربی زیر جلدی از هفته ٢۶ اتفاق میافتد در انتخاب لباس نوزاد سعی کنید ّبعلت عدم اگاهی از اندازه های بدن نوزاد  انرا بعد از تولد تهیه کنید

هفته۲۷.

کلسترول مادر برای ایجاد هورمونهای نگهدارنده حاملگی که بلوک حیاتی ساختمانی این هورمونهاست بالاس ت نوزاد

نوزاد ۲۷ هفته قادر بحیات است ولی چربی کافی برای گزم نگه داشتن نداردریه قدرت انبساط کامل و تهویه ندارد عملکرد کبد نوزادنارس  و تکامل مغزی وی ناکافی است ودر نتیجه مستعد عفونت میشود ظاهر نوزاد از نوزادان کامل لاغر تر و کوچکتر است

اتاق کودک زودرس باید طوری تنظیم شود که دمای زیادی رد و بدل نشود و دمای ان ثابت باشد

در تدارک اتاق کودک از رنگهای قرمز زرد و ابی استفاده میکنیم که مناسب تا سنین بالا باشد

هفته ۲۸.

تست تحمل گلوکز ازمایش تعیین Rhحساسیت به ان و کمخونی در این هفته مجددا چک میشود جنین:۲۵ سانت قد و وزن ۱۱۰۰ گرم دارد ویزیت پزشک هر دو هفته یکبار میشود

ببرسی ار هاش مادر و تست حساسیت به ا ن و مشکلات مربوطه در حاملگی بعدی مشخص میشودو احتمال زردی در حاملگی بعدی مشخص میشود

هفته ۲۹٫

جنین نور راتشخیص میدهد میتواند ببیند طول جنین از سر تا سرین ۲۶ سانتوزن ۲۵۰ گرم است در این سن حاملگی اغوز نشت میکند باید از محافظ های سینه استفاده کرد تمرینات امادگی برای زایمان رابهتر است از ۲۸تا۲۹هفتگی شروع کرد

ورزش اول :چمباتمه زدن و نشستن بصورت وضعیت چها ر زانو که کمک میکندعضلات پرینه فاصله واژن تا مقعد ریلکس میشود نشستن بحالت سرپا کمک بنزول جنین در حین زایمان و کوتاه و ریلکس شدن پرینه میکند

هفته۳۰.

از این هفته مادران سیگاری دیگر نباید سیگار بکشندجنین طولش۲۷ سانت و وزنش ۱۴۰۰گرم میشودو فعالیتش بیشتر و حتی در زمان خواب هم فعالیتش دیده میشود کودک انقباضات رحم را میفهمد تحریک دردناک را متوجه میشودو رشد میکند و چاقتر میشود

بهترین همراه زمان زایمان همسر میباشدولی گاهی مادر و یا خواهر فرد زایمان کننده انتخاب میشود

    ۹۴/۰۹/۱۹

    ۱۰:۵۴

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: