محافظت از دندانها

نکات لازم جهت حفاظت از دندان

با دقت در تصویر زیر مطالبی در مورد نحوه تشکیل دندان و شرایط نگهداری دندانها بر اساس دوره زندگی را میتوان دید  

با دقت در تصویر زیر مطالبی در مورد نحوه تشکیل دندان و شرایط نگهداری دندانها بر اساس دوره زندگی را میتوان دید

 

    ۹۶/۰۹/۰۹

    ۲۳:۵۷


    به اشتراک بگذارید: