نرمی غضروف کشکک(کندرومالاسی پاتلا)


🚦اپیدمی نرمی غضروف کشکک در جوانان
بصورت شدید و افزایش یابنده ای موارد ابتلا به دردهای اطراف زانو در جوانان در حال افزایش است که مهمترین عامل آن بیماری کندرومالاسی یا نرمی غضروف کشکک است
🔺این مشکل سبب رشته رشته شدن غضروف کشکک و درد در جلو یا پشت زانو میشود، اغلب درد با خم شدن زانو، پایین رفتن از پله، در سراشیبی و هنگام نماز خواندن شدت پیدا میکند.
🔺در اکثر موارد بعد از چند ماه ابتلا در یک زانو، زانوی مقابل هم درگیر میشود.
🔺کمبود ویتامینD و عادتهای غلطی چون ایستادن طولانی و تکراری و عادت به جمع کردن مکرر زانو مهمترین علل ایجاد هستندو در مشاغلی مثل رانندگان و خیاطان و افرادی که طولانی مدت روی صندلی مینشینند بیشتر رخ میدهد.
. ⭕️رشته رشته شدن و تخریب غضروف پشت کشکک زانو
مهمترین علت این مشکل کمبود ویتامینD و عادتهای غلطی چون ایستادن طولانی و تکراری و عادت به جمع کردن مکرر زانو است.

🔴اگر این بیماری درمان نشود سبب ناتوانی و درد مزمن زانو میشود، درمان مشتمل بر انجام امور زیر است: سه ماه فرد دو زانو چهار زانو ننشیند، از پله کمتر استفاده کند و نماز را روی صندلی اقامه کند، با مصرف مکمل ویتامین دی و شیر و ماهی و کشکک کمبود این ویتامین را جبران کند و با ورزشهای مناسب عضله مایل داخلی ران را تقویت کند، در مدت درمان فقط شنا و پیاده روی روی سطح صاف مجاز است و سایر ورزشها توصیه نمیگردد.
🖍بر روی زمین دراز بکشید و یک حوله در زیر زانو قرار داده و با سفت کردن عضله جلوی ران حوله را در زیر زانو به زمین فشار دهید و این فشار را پنج ثانیه نگه دارید، ده مرتبه روزانه.

🖍مطابق شکل بر روی زمین نشسته و در سمت خارج ران کشش اعمال کنید رو آنرا ده ثانیه نگه دارید، پنج مرتبه

💊در مواردی که درمان طبی و ورزشی پاسخ ندهد درمان جراحی به روش آرتروسکوپیک با تراشیدن غضروف تخریب شده زانو انجام میگیرد.

 

 

    ۹۷/۰۴/۰۵

    ۱۹:۵۷


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید