میوگلوبینوری چیست؟


میوگلوبینوری در واقع آزاد شدن ماده ای به نام میوگلوبین از عضله است که به شدت برای کلیه ها سمی است.

در جریان زلزله و زیر آوار ماندن عضلات آسیب دیده این ماده را از خود ترشح میکنند. این ماده به همراه سایر مواد سمی که از عضلات آسیب دیده خارج میشوند وارد خون می شوند و از طریق کلیه دفع می شوند.

در این شرایط رنگ ادرار به رنگ قرمز مایل به سیاه⬛️ درمی آید و رسوب این مواد در کلیه باعث آسیب شدید کلیه می شود.

 

    17/12/11

    09:03


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید