موارد مجاز سقط جنین درمانی (۲) – در اختلالات جنینی

دکتر زهره لواسانی/ عضو هیأت علمی دانشگاه –

بر اساس ابلاغیه سازمان پزشکی قانونی کشور، اندیکاسیون‏ها (موارد مجاز) سقط جنین درمانی «در بیماری‏ها و ناهنجاری‏های جنینی» که به مرگ جنین داخل رحم (مرده‌زایی) یا مرگ نوزاد بلافاصله بعد از تولد جنین منجر می‌شوند، عبارتند از:

 

 • ⊕ استئوژنزیس ایمپرفکتا مادرزادیOsteogenesis imperfecta
 • ⊕ دیسپلازی استخوانی – غضرونی کشنده یا استیپل اپی فیزیال Osteochondrondrody splaia
 • ⊕ بیماری استئوپتروزیس انفانتیل (فرم بدخیم)Osteopetrosis indantile
 • ⊕ آژنزی دو طرفه کلیهBilateral renal agenesis
 • ⊕ کلیه پلی سیستیک نوع مغلوب Polycystic kidney
 • ⊕ دیسپلازی مولتی سیستیک کلیه‌هاMulticystic dysplastic kidneys
 • ⊕ سندرم پوتر Potter’s syndrome
 • ⊕ سندرم نفروتیک مادرزادی به شرط ایجاد هیدروپس Congential nephrotic syndrome & Hydrops
 • ⊕ اختلال کروموزومی که موجب ضایعات پیشرفته و به ویژه گرفتاری مغز و کلیه شود (مانندسندرم واکترل) VACTERL syndrome
 • ⊕ هیدرونفروز شدید دو طرفه کلیه‌ها Severe bilateral hydronephrosis
 • ⊕ آلفا تالاسمی (به شکل هیدروپس فتالس) alpha thalassaemia and fetal hydrops
 • ⊕ اختلال ترومبوتیک مثل کمبود پروتئین c (هموزیگوت) و فاکتور ۵ لیدن (هموزیگوت) Thrombotic disorders
 • ⊕ تریزومی‏های ۳، ۸، ۱۳، ۱۶، ۱۸ Trisomy38131618
 • ⊕ آنانسفالی Anencephaly
 • ⊕ هیدروپس فتالیس با هر مکانیسمfoctal hydrops with any etiology
 • ⊕ سندرم فریاد گربهcat’s cry syndrome
 • ⊕ هولوپروزنسفالیHoloprosenccephaly
 • ⊕ سیرنگومیلیا Syringomyelia
 • ⊕ کرانیوشی‏سیس Cranioschoisis
 • ⊕ مننگوانسفالوسل Meningoencephalocele و مننگوهیدرو انسفالوسل (Meningohy droencephalocele)
 • ⊕ دیسپلازی‏ تاناتوفوریک‏ یا کوتولگی ‏کشنده‏ نوزادی Thanatophoric dysplasia
 • ⊕ سیکلوپیا همراه با هولوپروز انسفالیCyclopia with holoprosencephaly
 • ⊕ ایکتیوزیس مادرزادیIchthyosis congenita nerum
 • ⊕ شیزانسفالی Schizencephaly
 • ⊕ اگزانسفالی Exencephalia

در قسمت بعدی، موارد مجاز سقط جنین درمانی (۳) – در بیماری‏های مادر – توضیح داده شده است.

***

  ۹۵/۰۳/۲۲

  ۲۰:۳۹

  Last updated on


  به اشتراک بگذارید: