مفهوم جنون از دیدگاه روانکاوی ۳:ملانکولیا

 

در مقالات پیشین به معرفی دو نوع از انواع سایکوز در دیدگاه ساختار شناسانه روانکاوی لکانی یعنی اسکیزوفرنیا و پارانوئیا پرداخته شد. در این مقاله نوعی دیگر از جنون را تحت عنوان ملانکولیا که معمولا با تشخیص افسردگی‌ مقاوم به درمان اشتباه گرفته می شود، بررسی می کنیم.

این نوع از سایکوز را می توان نقطه مقابل پارانوئیا در نظر گرفت: اگر در پارانوئیا همیشه قصور و اشتباه از دیگری است، در ملانکولیا مقصر هر چیزی خود فرد است. ماندن در بستر برای روزهای متمادی، خودآزاری به انحاء مختلف (البته نه به شکلی که در مازوخیسم که از انواع انحرافات ذهنی یا پرورژن یافت می شود) و احساس گناه شدید در مقابل هر لذتی از دسته تظاهرات شایع در این نوع سایکوز هستند. یکی از مواردی که در افراد ملانکولیک به وفور یافت می شود عدم توانایی آنان در ابراز مشکلات جسمی و روحی است که از آن ها رنج می برند. در این اشخاص میزان درک درد و رنج آستانه ای پایین تر داشته و دایما از دردهایی که توضیح پزشکی برایشان یافت نمی شود، شکایت می کنند. درد فراوان، انواع علایم سایکوسوماتیک یا روان تنی، افکار خودکشی یا به عبارتی زجر کشی خود در بالین این افراد مواردی بس شایع هستند. مفهوم زمان برایشان به سان سالی و قرنی می گذرد و عموما در سیستم درمانی، درمانگران را دچار سردرگمی فراوان و خستگی از کار با آنان می کنند. پیشرفت کار کلینیکی با ایشان بسیار کند بوده و تنها در موارد اندکی در صورت داشتن رابطه درمانی قویا مثبت با روانکاو در سیستم درمانی باقی می مانند. گویی از قبل چاره درد خود را که محق به کشیدن رنج بسیار از آنند یافته اند: خوشی بر من حرام است و مرگ بهترین پاداش برای جبران قصورات من است.

شایان ذکر است که اگر این افراد در برخی جایگاه های اجتماعی و یا برخی موقعیت های خاص قرار گیرند که مطابق با مهندسی ساختار ذهنیشان باشد بسیار کارآمد خواهند بود. به عنوان مثال این افراد پرستارها و یا پزشکان بسیار زبده و دلسوزی در مناطق جنگی خواهند بود. به عبارتی در مشاغلی که سر و کار با اجساد به عنوان تداعی کننده مفهوم مرگ بوده می توانند بسیار موفق باشند. در مواردی دیگر، افراد ملانکولیک هنرمندان موفقی بوده اند که معمولا هم در آثارشان اثری از رنج فراوانشان یافت می شود. بسیاری از سالکان و افراد بسیار مذهبی مثلا در یکی از فرقه های مسیحیت که متحمل زجر شدن را رستگاری می پندارند، دچار ملانکولیا می باشند.

آخرین نکته در رابطه با خطای درمانی در این افراد آن است که به فرد ملانکولیک گفته شود: هر چه تا به امروز رنج برده ای و احساس گناه کرده ای کافی است. برخی از افراد ملانکولیک برای صرف نشان دادن به درمانگر خود که زجر روانیشان بیهوده نبوده اقدام به خودکشی می کنند. به همین خاطر شناسایی ساختار ذهنی فردی که از خلق بسیار پایین و یا افسردگی مقاوم به درمان های رایج روانپزشکی رنج می برند، بسیار لازم و ضروری بوده تا قدمی مخالف سیستم ذهنی آنان از طرف درمانگر برداشته نشود. به عنوان مثال به جای مخالفت در میزان رنج بردن فرد، درمانگر می بایستی با پذیرفتن و تایید احساس گناه در وی، با توجه به شرایط زندگی و ذهنیت فرد راه گریزی برایش بیابد. هرگز از کار و یا فعالیتی که وی را متصل به زندگی نگاه داشته انتقاد نشود.

    ۹۴/۰۵/۱۹

    ۱۹:۳۵

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: