مفهوم ترانسفرانس (انتقال) در روانکاوی فرویدی ـ لکانی (۹)

در رابطه با ترانسفرانس و نحوه مدیریت آن در انواع سایکوز در این مقاله به نکاتی چند اشاره خواهد شد.

در مورد سایکوز پارانوئیا و یا جنون بدبینی، مهمترین نکته ای که باید به آن توجه داشت قرار نگرفتن خود روانکاو در معرض توهم بدبینی بیمار است. از این رو در پروسه تعلیم روانکاوی، فرد متخصص می آموزد چگونه با خواستهای بیمارش در کار برخورد کند تا ترانسفرانس را در حد امر خیالی نگاه دارد. معمولا در بالین این بیماران ترانسفرانس می تواند از یک سر طیف به سرعت به سر دیگر تغییر یابد. یعنی از یک ترانسفرانس بسیار مثبت به بسیار منفی و حتی کینه توزانه.

در مورد اسکیزوفرنیا مثلا صرف حضور جلسات روانکاوی در ریتم زندگی روزمرشان، می تواند کافی باشد تا ارتباط خود را با محور زمان خطی تنظیم نمایند. در برخی موارد نوع ترانسفرانس می تواند بسیار قوی و چسبنده باشد که نحوه مدیریت آن نیازمند تبحر و تجربه خواهد بود.

ترانسفرانس در ملانکولیا، اگر نهایتا شکل گیرد، چرا که زمان خطی در ذهن ملانکولیا بسیار طولانی و کش آمده است، معمولا برای مدت زمان مدیدی روانکاو باید انتظار داشته باشد که با این دسته بیماران کار حرفه ای کند. ترانسفرانس می تواند پتانسیل بهتری به روانکاو در بالین ملانکولیا بدهد تا از میزان “خود سرزنش کردن” که پایه این بیماری را تشکیل می دهد کاسته شود.

ترانسفرانس در بالین بیماران دو قطبی، معمولا ریتم و سرعت بسیار بالاتری نسبت به سایر انواع سایکوز برای شکل گرفتن و تثبیت شدن داشته ولی در عوض می تواند با همان سرعت نیز پایان پذیرد. بیماران دو قطبی یا سر و کارشان به روانکاو نمی افتد و اگر هم بیفتد برای مدت طولانی مهمان این کار حرفه ای نخواهند ماند. مهمترین مداخله بالینی که روانکاو در این دسته افراد می تواند انجام دهد گذاشتن محدودیت مناسب برای منابع لذت جویی در اینان است. کارآمد کردنشان در فازی که بهتر عملکرد دارند بهترین نحوه درمان است. گاها در کار با اینان لازم است سختگیری به جا از سمت روانکاو در سطح ترانسفرانس صورت گیرد.

در کل باید گفت که اگرچه لازمه مدیریت ترانسفرانس سایکوز داشتن رابطه ای دوستانه با بیمار در این کار است ولی این نمی بایست به هیچ وجه با مقوله دوستی اشتباه گرفته شود. این اصل برای بیمار سایکوتیک گاها تثبیت نمی گردد و بنابراین مهم خواهد بود که در این زمینه روانکاو دقت و هوشمندی بالایی داشته باشد.

    ۹۵/۰۴/۰۴

    ۱۶:۱۷

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: