مفهوم ترانسفرانس (انتقال) در روانکاوی فرویدی ـ لکانی (۱۱)

در این مقاله آخر یک جمع بندی کلی در باب ترانسفرانس و مدیریتش در روانکاوی خواهیم داشت: * به عنوان روانکاو مهم است که نسبت به جایگاه سمبلیکی که برای فرد مراجعه کننده اشغال کرده ایم توجه داشته باشیم. * هیچ گاه درخواست بیمار را برای جلب رضایتش از کار پاسخ نخواهیم داد. بلکه سعی…

در این مقاله آخر یک جمع بندی کلی در باب ترانسفرانس و مدیریتش در روانکاوی خواهیم داشت:

* به عنوان روانکاو مهم است که نسبت به جایگاه سمبلیکی که برای فرد مراجعه کننده اشغال کرده ایم توجه داشته باشیم.

* هیچ گاه درخواست بیمار را برای جلب رضایتش از کار پاسخ نخواهیم داد. بلکه سعی و هدف درمان، کمک کردن به او جهت یافتن بهترین راه حل خود در سطح آرزومندی منحصر به فردش خواهد بود.

* بر خلاف باور فروید، هیچ لازم نیست از روش تفسیر مستقیم ترانسفرانس در کار بالینی استفاده کنیم. بلکه با تکیه بر تکنیک و استراتژی های درمانی مناسب با هر یک از مراجعان، ترانسفرانس را مدیریت می کنیم.

* هدف از مدیریت ترانسفرانس کمک به پیشبرد درمان است و لا غیر.

* در مدیریت ترانسفرانس هر روانکاو روش مخصوص به خود را دارد و چیزی تحت عنوان روش عمومی در این کار برای تمامی روانکاوان وجود ندارد.

* سمت و سوی پیشرفت ماهیت ترانسفرانس در روانکاوی بدین صورت است: روانکاو به عنوان دارنده آگالما (علم شفا دهنده و ارزشمند) به سمت کسی که دارای هیچ ویژگی خاصی نیست که دوای درد بیمار را در اختیار انحصاری خود داشته باشد.

* این سیر بدان معنی نیست که ترانسفرانس در پایان کار کاملا محو و ناپدید می گردد. بلکه روانکاوی شونده دید متفاوتی (و حتی گاها نوع بی تفاوتی) نسبت به شخص روانکاو پیدا می کند. این درست زمانی است که دانش روانکاوی شونده در مورد مسایل جاری در ناخودآگاهش به یک حد نسبتا پاینده و ثابت رسیده باشد.

* ترانسفرانس قدرتی است که قرار نیست بر ضد پروسه درمان استفاده شود. قدرت حکمرانی نبوده بلکه قرار است که موتور محرکه درمان باشد.

* در پایان پروسه روانکاوی، روانکاو نه تنها دارنده آگالما نبوده بلکه جایگاه سمبلیکی است که تمامی نحوه لذت جویی فرد از نشانه های آزار دهنده اش را برای وی مشخص نموده است.

برای فهمیدن بهتر سیر ترانسفرانس از ابتدا به سمت انتهای این روش درمانی، توصیه می کنم مقاله ای را که در مورد فیلم شلاق در این سایت منتشر کرده ام مطالعه کنید.

    ۹۵/۰۴/۰۴

    ۱۷:۴۰


    به اشتراک بگذارید: