معکوس شدن گذارای موجt


یادمان باشد معکوس شدن گذرای موج T نشان دهنده ایسکمی غیرترانس مورال داخل میوکارد می باشد. پایین افتادن قطعه ST نشان دهنده ایسکمی زیراندوکارد می باشد، در صورتی که بالارفتن گذرای قطعه ST به علت ایسکمی شدید ترانس مورال است. در آنژین پرینزمتال به دلیل احتمال افزایش حملات ایسکمیک آسپرین نباید داد. در MI، بتابلاکر در بیمارانی که ضربان قلب بالای ۶۰، فشار خون سیستولیک بالای ۱۰۰، فاصله PR کمتر از ۰.۲۴ ثانیه و رال های ریه بالاتر از ۱۰ سانتی متر از دیافراگم شنیده نمی شوند، تجویز می شود. از گلوکوکورتیکوئید و داروهای NSAID به جز آسپرین در MI باید اجتناب شود چون می تواند باعث پارگی میوکارد و وسیع تر شدن اسکار بشود. مصرف نیترات ها در موارد زیر منع مصرف دارد: فشار سیستولی کمتر از ۹۰، شک بالینی انفارکتوس بطن راست (انفارکتوس تحتانی در ECG، افزایش فشار ورید ژوگولار، پاک بودن ریه ها و هیپوتانسیون) و استفاده از سیلدنافیل. کنترااندیکاسیون های مطلق عوامل فیبرینولیتیک (tPA، استرپتوکیناز، تنکتپلاز، رتپلاز) عبارتند از: سابقه خونریزی مغزی هر زمان، سکته مغزی غیرخونریزی دهنده و دیگر حوادث قلبی عروقی یک سال گذشته، هیپرتانسیون شدید (سیستولی بالای 180 و دیاستولی بالای 110)، شک به دیسکسیون آئورت و خونریزی فعال داخلی به غیر از قاعدگی. یک سوم مبتلایان به انفارکتوس تحتانی دچار نکروز بطن راست می شوند. درمان MI بطن راست شامل افزایش حجم با نرمال سالین و کاهش فشار گوه ای مویرگ های ریوی و فشار شریان ریوی جهت بهبود عملکرد بطن چپ می باشد. یک چهارم بیماران مبتلا به انفارکتوس قدامی دارای تظاهرات افزایش فعالیت سمپاتیک (تاکیکاردی و یا افزایش فشارخون) و نزدیک به نیمی از بیماران مبتلا به انفارکتوس تحتانی، شواهدی از افزایش فعالیت پاراسمپاتیک (برادیکاردی و یا کاهش فشار خون) را نشان می دهند.

14/07/20

14:29


بروزرسانی در


به اشتراک بگذارید

سوال یا نظر خود را وارد کنید

تصویر (اختیاری) کمتر از 2M با فرمت JPG