سرگیجه گرفتش به این صورت که تادرازمیکشید همه چیزبشدت دورسرش میچرخید.تشخیص دکترعفونت گوش میانی بودداروی بتاهیستین …


  • سلام وخسته نباشید
    مادرم1سال پیش سرگیجه گرفتش به این صورت که تادرازمیکشید همه چیزبشدت دورسرش میچرخید.تشخیص دکترعفونت گوش میانی بودداروی بتاهیستین وسیناریزین براش نوشت بعد1ماه ونیم خوب شد.حالابعدگذشت 1سال بازهمونجوری شده.من خیلی نگرانم توروخدابگین بایدچکارکنم.تشخیص درست بوده؟چکارکنم خوب شه.خیلی عذاب میکشه.چرادوباره اینجوری شده؟الان بازبراش بتاهیستین نوشته.چکارکنم خوب شه؟توروخدالطفاجوابموبدین

    لینک به نظر