مسمومیت با الکل


نظر به اینکه موارد متعدد رسمی و غیر رسمی با مسمومیت الکل و مرگ ناشی از آن گزارش شده لازمست چند نکته درباره چگونگی امداد فوری تا قبل از رسیدن بیمار به مرکز درمانی به اطلاع هموطنان عزیز رسانده شود

۱- حتی المقدور از مصرف هرگونه الکل خود داری شود

۲- سمیت الکل همان مسمومیت ناشی از مصرف الکل متیلیک یا الکل صنعتی ست  که به شدت سبب سمیت کلیوی و کبدی و چشمی و نهایتا مغزی میشود و با توجه به اینکه هرنوع الکلی از ناحیه زبان تا معده قابل جذب است ولی جذب الکل خوراکی و چسبندگی ان به گیرنده های سلولی چندین برابر الکل صنعتی میباشد بایستی در صورت اطمینان از مصرف الکل تقلبی در فرد بلافاصله الکل خوراکی یا همان اتانول به بیمار خوراند تا از جذب الکل تقلبی بر گیرنده های سلولی کاسته شود

۳- بدون نگرانی از مسایل حاشیه ای و فرهنگی برای نجات جان بیمار / ایشان را بفوریت به مرکز درمانی منتقل نمود

۴- یکی از راههای تشخیص و افتراق نوع صنعتی از اتانول اینست که در یک قاشق الکل را با فندک مشتعل کنیم اگر شعله زرد رنگ بود قطعا تقلبی و نوع صنعتی است چرا که اتانول به رنگ آبی مشتعل میشود

دکتر شاهین فرمانفرمایی

    18/10/08

    23:58


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید