چشم پزشکی [۱۴]

پزشکانی که اسامی آنان را در این صفحه مشاهده می فرمایید متخصصان حوزه ی تخصصی بیماری های چشم می باشند که عضو داک تاپ هستند. تخصص بیماری های چشم شاخه ای از پزشکی است که با آناتومی، فیزیولوژی و بیماریهای چشم سر و کار دارد. چشم انسان دچار حوادث و بیماریهای مختلف می شود مانند…

drrahimi

پزشکانی که اسامی آنان را در این صفحه مشاهده می فرمایید متخصصان حوزه ی تخصصی بیماری های چشم می باشند که عضو داک تاپ هستند. تخصص بیماری های چشم شاخه ای از پزشکی است که با آناتومی، فیزیولوژی و بیماریهای چشم سر و کار دارد. چشم انسان دچار حوادث و بیماریهای مختلف می شود مانند عفونت های میکروبی ، آب سیاه، آب مروارید، گل مژه، دکولمان شبکیه و… و درمان این بیماری ها بر عهده متخصصان بیماری های چشم می باشد.
متخصص بیماری های چشم جراحی روی چشم نیز انجام می دهند بنابراین می توان گفت این تخصص ،تخصصی از جراحی نیز است.
این رشته دارای چندین فلوشیپ است: فلوشیپ استرابیسم، فلوشیپ گلوکوم، فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی، فلوشیپ قرنیه سگمان قدامی، فلوشیپ بیماریهای سطح چشم، فلوشیپ اربیت و اکولوپلاستی، فلوشیپ پاتولوژی چشم ، فلوشیپ ترومای چشم و فلوشیپ جراحی پلاستیک چشم

مواردی از بیماری های چشم که باید به متخصصین بیماری های چشم مراجعه نمود:

جراحی‌های عیوب انکساری چشم ( لیزیک، لازک و پی آر کی )
انحراف چشم یا استرابیسم
تنبلى چشم یا آمبلیوپى
آب مروارید و آب سیاه
زخم یا خراش قرنیه
قوز قرنیه(کراتوکنوس)
التهاب قرنیه (کراتیت)
التهاب ( کنژونکتیویت ) یا ورم ملتحمه
شب کوری
آستیگماتیسم
پیرچشمی
بیماری های پلک (گل مژه ، التهاب لبه پلک (بلفاریت) ، ورم پلک بون درد (شالازیون) ، افتادگی پلک (پتوز) ، برگشتگی لبه پلک به داخل چشم (انتروپیون) ، برگشت لبه پلک پایین به بیرون (اکتروپیون) )
بیماری های سیستم اشکی (خشکی چشم بدلیل کمبود ویتامین آ ، خشکی پایدار چشم به علت نداشتن اشک کافی)
ترمیم ناهنجاری های حدقه
جراحی پلاستیک چشم
پیوند قرنیه
تبخال چشمی
زونای چشمی

چنانچه شما هم پزشک هستید، جهت افزودن نام خود به این لیست عضو داک تاپ شوید:

Untitled-1

 

تصویر پروفایلنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیشهرهاتخصصامتیاز داک تاپمقالاتسوالات و نظراتپاسخ هامطالب ارسالی
دکتر دكتر آرش نجف بيگي دکتر دكتر آرش نجف بيگي متخصصمشهدچشم پزشکی5302912 0
دکتر عليرضا اسلامپور دکتر عليرضا اسلامپور متخصصمشهدچشم پزشکی5302912 0
دکتر محمد اسحاق روضه دکتر محمد اسحاق روضه فوق تخصصتهراناکولوپلاستیک-جراحی پلاستیک چشم47874 0
دکتر کیوان خسروی دکتر کیوان خسروی فوق تخصصتهراناکولوپلاستیک-جراحی پلاستیک چشم47874 0
دکتر کامبیز بهاالدینی بیگی دکتر کامبیز بهاالدینی بیگی فوق تخصصمشهدقرنیه440440 0
دکتر سیامک زارعی قنواتی دکتر سیامک زارعی قنواتی فوق تخصصمشهدقرنیه440440 0
دکتر زهرای2 دکتر زهرای2 متخصصهمدانچشم پزشکی230173 0
دکتر قاسم کاویانی چراتی دکتر قاسم کاویانی چراتی متخصصهمدانچشم پزشکی9033 0
دکتر سارا ايلام پور دکتر سارا ايلام پور فوق تخصصتهرانویتره ورتین9210 0
انوشیروان رحیمی انوشیروان رحیمی فوق تخصصتهرانویتره ورتین9210 0
دکتر حسن فرجی پور دکتر حسن فرجی پور فوق تخصصکاشانقرنیه8080 0
دکتر فريد نيكيان دکتر فريد نيكيان متخصصبندرعباسچشم پزشکی7070 0
دکتر یوسف بوستان سعدی دکتر یوسف بوستان سعدی متخصصبندرعباسچشم پزشکی7070 0
دکتر حبیب جعفری اقدم دکتر حبیب جعفری اقدم متخصصمرندچشم پزشکی5050 0
دکترسیدرسول ابراهیمی پاکزاد دکترسیدرسول ابراهیمی پاکزاد فوق تخصصتهرانچشم پزشکی-قرنیه5110 0
دکتر مهرداد محمدپور دکتر مهرداد محمدپور فوق تخصصتهرانچشم پزشکی-قرنیه5110 0
دکتر امیر مسعود رجب پور دکتر امیر مسعود رجب پور متخصصتهرانچشم پزشکی4040 0
دکتر محمدصادق محمدزاده دکتر محمدصادق محمدزاده متخصصتهرانچشم پزشکی4040 0
دکتر بابک باب شریف دکتر بابک باب شریف فوق تخصصتهراناسترابیسم واکولوپلاستیک3030 0
دکتر نوشين فرشچيان دکتر نوشين فرشچيان فوق تخصصکرمانشاهقرنیه3030 0
دکتر حسین پورسلمان دکتر حسین پورسلمان فوق تخصصتهرانچشم پزشکی-قرنیه سگمان قدامی2020 0
دکتر مریم روشنی دکتر مریم روشنی متخصصتهرانچشم پزشکی0000 0
دکتر سجاد حاتمی دکتر سجاد حاتمی متخصصتهرانچشم پزشکی0000 0
دکتر ابوالقاسم میرزایی دکتر ابوالقاسم میرزایی فلوشیپ-متخصصمشهدچشم پزشکی-قرنیه0000 0
دکتر سید جواد گنجیان دکتر سید جواد گنجیان متخصصتهرانچشم پزشکی0000 0
دکتر محمدحسن صمدی دکتر محمدحسن صمدی متخصصتهرانچشم پزشکی0000 0
دکتر علیرضا نورعلی شاهی دکتر علیرضا نورعلی شاهی متخصصتهرانچشم پزشکی0000 0
دکتر نفیسه یعقوبی دکتر نفیسه یعقوبی فلوشیپ-متخصصمشهدچشم پزشکی-قرنیه0000 0


به اشتراک بگذارید: