گوش حلق و بینی [۳۶]

پزشکانی که اسامی آنان را در این صفحه مشاهده می فرمایید متخصصان بیماری های گوش گلو و بینی می باشند که عضو داک تاپ هستند. تخصص بیماری های گوش گلو و بینی شاخه‌ای از پزشکی است که به تخصص تشخیص و درمان اختلالات گوش، گلو و بینی، و سر و گردن ارتباط دارد. گوش‌وگلووبینی یکی از رقابتی‌ترین تخصص‌ها است.
در ایران این رشته دارای فوق تخصص اتولوژی و نورواتولوژی(گوش) و چند فلوشیپ است: فلوشیپ اتولوژی و نورواتولوژی(گوش)، فلوشیپ رینولوژی(جراحی ها و درمان بیماری های بینی، سینوس ها و ساختمان های اطراف بینی) و جراحی اندوسکوپیک سینوس، فلوشیپ لارنگولوژی(حنجره و بیماری های آن)، فلوشیپ جراحی سروگردن

موارد رایج گوش و گلو و بینی که باید به متخصصان بیماری های گوش گلو و بینی مراجعه گردد:

• سرگیجه و سنگینی گوش(منیر)
• جراحی پلاستیک بینی(رینوپلاستی)
• زایده در گلو
• پارگی و عفونت گوش
• سینوزیت
• التهاب گلو یا فارنژیت
• گلو درد
• گوش درد
• خونریزی بینی
• التهاب‌ تیرویید (تیروییدیت‌)
• انحراف‌ تیغه‌ بینی‌
• بسته‌ شدن‌ مجرای‌ گوش‌ توسط‌ موم‌ گوش‌
• کاهش‌ شنوایی‌
• اختلال‌ در شنوایی‌
• گرفتگی بینی
• گرفتگی‌ و بسته‌ شدن‌ گوش‌
• پارگی‌ پرده‌ گوش‌
• پولیپ‌ بینی‌
• وزوز گوش‌
• هرپانژین ) التهاب ویروسی دهان و گلو(

چنانچه شما هم پزشک هستید، جهت افزودن نام خود به این لیست عضو داک تاپ شوید:

Untitled-1

تصویر پروفایلنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیشهرهاتخصصامتیاز داک تاپمقالاتسوالات و نظراتپاسخ هامطالب ارسالی
دکتر سحر حسین بیگی دکتر سحر حسین بیگی متخصصتهرانگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن17101710 0
اصلان احمدی اصلان احمدی متخصصتهرانگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن16401640 0
دکتر غلامرضا بیاضیان دکتر غلامرضا بیاضیان متخصصتهرانگوش و حلق و بینی9405619 0
دکتر جعفر صادق محمدی ترکان دکتر جعفر صادق محمدی ترکان فلوشیپتهرانگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن900729 0
دکتر علی باقری حق دکتر علی باقری حق فلوشیپتهرانگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن890719 0
دکتر علی عاقلی نژاد دکتر علی عاقلی نژاد متخصصشیرازگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن8205016 0
دکتر علی حقیقتیان دکتر علی حقیقتیان متخصصشیرازگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن8205016 0
دکتر آرش حقیقی دکتر آرش حقیقی متخصصکرجگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن5902517 0
دکتر مرتضی مرادی دکتر مرتضی مرادی متخصصرشتگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن4102110 0
دکتر فیروزه ضیا دکتر فیروزه ضیا متخصصرشتگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن4102110 0
دکتر بهزاد عابدین دکتر بهزاد عابدین متخصصتهرانگوش و حلق و بینی360284 0
دکتر معصومه رمضاني دکتر معصومه رمضاني متخصصمشهدگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن310215 0
دکتر حمید ولی زاده مقدم دکتر حمید ولی زاده مقدم متخصصمشهدگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن310215 0
دکتر علی سرابی دکتر علی سرابی متخصصمشهدگوش و حلق و بینی302220 0
دکتر محسن فدايي عراقي دکتر محسن فدايي عراقي فوق تخصصتهرانجراحی پلاستیک بینی و صورت28294 3
دکتر محمدرضا ابراهیمی دکتر محمدرضا ابراهیمی متخصصتهرانگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن222121 0
دکتر يوسف يعقوبلو دکتر يوسف يعقوبلو متخصصتهرانگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن212111 0
دکتر محمد مهدی سالم دکتر محمد مهدی سالم متخصصتهرانگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن19411 0
دکتر سيد اميد كيهان دکتر سيد اميد كيهان متخصصاصفهان-یزدجراحی پلاستیک بینی و صورت-جراحی دهان وفک وصورت18070 11
دکتر حسام جهاندیده دکتر حسام جهاندیده متخصصتهرانگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن15153 0
دکتر الناز شریعت پناهی دکتر الناز شریعت پناهی دکتراهمدانگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن9090 0
دکتر سهیل ازادی دکتر سهیل ازادی دکتراتهرانادیولوژی (شنوایی شناسی)8200 0
دکتر سعید اعرابی دکتر سعید اعرابی دکتراتهرانادیولوژی (شنوایی شناسی)8200 0
دکتر سيد عليرضا حاجي ميرزا دکتر سيد عليرضا حاجي ميرزا متخصصیزدگوش و حلق و بینی7070 0
دکتر حسن کرداری دکتر حسن کرداری متخصصتهرانگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن7070 0
دکتر نوشین فتوحی دکتر نوشین فتوحی متخصصرشتگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن7070 0
دکتر سید محمد رضا عظیمی میبدی دکتر سید محمد رضا عظیمی میبدی متخصصیزدگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن6041 0
دکتر سید حسین دستغیب دکتر سید حسین دستغیب متخصصشیرازگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن6060 0
دکتر سیدا مین پیران دکتر سیدا مین پیران متخصصتهرانگوش و حلق و بینی6060 0
دکتر بهزاد شهر جردی دکتر بهزاد شهر جردی متخصصتهرانگوش و حلق و بینی6060 0
دکتر عباس نوروزی گیلوائی دکتر عباس نوروزی گیلوائی متخصصکرجگوش و حلق و بینی5050 0
دکتر زهرا فاضلی نژاد دکتر زهرا فاضلی نژاد فوق تخصصساریجراحی پلاستیک بینی و صورت4040 0
دکتر مهدی خلیلی دکتر مهدی خلیلی فوق تخصصساریجراحی پلاستیک بینی و صورت4040 0
دکتر آیدین مهدخواه دکتر آیدین مهدخواه متخصصزنجانگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن3030 0
دکتر سارا فغفوري دکتر سارا فغفوري متخصصتهرانگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن2020 0
دکتر مسعود نقابی دکتر مسعود نقابی فلوشیپاصفهانگوش و حلق و بینی2020 0
دکتر afsaneh gholami دکتر afsaneh gholami متخصصتهران-رشتگوش و حلق و بینی2020 0
دکتر امیرفهام دکتر امیرفهام متخصصارومیهگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن2020 0
دکتر ابراهیم شیرزاده دکتر ابراهیم شیرزاده متخصصارومیهگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن2020 0
دکتر هومن گنجه خسروی دکتر هومن گنجه خسروی متخصصتهران-رشتگوش و حلق و بینی2020 0
سید حمید رضا ابطحی سید حمید رضا ابطحی فلوشیپاصفهانگوش و حلق و بینی2020 0
دکتر وحیده درتاج دکتر وحیده درتاج متخصصتهرانگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن2020 0
دکتر بابک ساعدی دکتر بابک ساعدی فلوشیپتهرانجراحی پلاستیک بینی و صورت1010 0
دکتر زينب پورسلمان دکتر زينب پورسلمان متخصصتهرانجراحی زیبایی-گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن1010 0
دکتر مطهره میردامادی دکتر مطهره میردامادی متخصصتهرانگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن1010 0
دکتر سمانه نجفی راد دکتر سمانه نجفی راد متخصصمشهدگوش و حلق و بینی1010 0
دکتر کیانوش ناهید دکتر کیانوش ناهید متخصصمشهدگوش و حلق و بینی1010 0
دکتر ابوالفضل طاهری دکتر ابوالفضل طاهری متخصصتهرانگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن1010 0
دکتر رشیدرضا میرسیاح دکتر رشیدرضا میرسیاح دکتراتهرانگوش و حلق و بینی0000 0
 دکتر مهران همت خواه   متخصص جراح عمومی و پلا ستیک و زیبا یی از اتحادیه اروپا  و دانشگاه تهران    فا دکتر مهران همت خواه متخصص جراح عمومی و پلا ستیک و زیبا یی از اتحادیه اروپا و دانشگاه تهران فا متخصصتبریز-تهرانگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن0000 0
دکتر كامران محمدي جنيدي دکتر كامران محمدي جنيدي دکتراتهرانادیولوژی (شنوایی شناسی)0000 0
دکتر سید وحید موسوی پناه دکتر سید وحید موسوی پناه متخصصتبریز-تهرانگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن0000 0
دکتر وحیده درتاج دکتر وحیده درتاج متخصصتهرانگوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن0000 0

۹۳/۰۴/۲۲

۲۳:۳۵

Last updated on


به اشتراک بگذارید:

One Response to “گوش حلق و بینی [۳۶]”