اعصاب و روان(روانپزشکی) [۴۶]

drmahboobi

dransari
این گروه از متخصصان اعصاب و روان یا به عبارت بهتر روان پزشکان عضو داک تاپ برای درمان اختلالات روانی در دسته بیماریهای اضطرابی، افسردگی، وسواس، اسکیزوفرنیا ، اضطراب ، اختلالات تطابقی ، تمارضی ، اختلالات خواب و… اجازه تجویز دارو و شیوه های غیر دارویی را برای بیماران خود دارند . متخصصین اعصاب و روان عمدتا به درمان مشکلات حیطه اعصاب و روان با روش های دارویی و غیردارویی می پردازند
یکی از سوالاتی که عموما مطرح میشود تفاوت روانشناسان با متخصصین روانپزشکی است: روان شناسی یک رشته علمی و جزو علوم انسانی است که از دید کلی به بررسی رفتار و انگیزه های آن می پردازد. در حالی که متخصص روان پزشکی فردی است که در رشته پزشکی تحصیل کرده است و پس از گذراندن دوره پزشکی عمومی و دریافت مدرک دکترای حرفه ای در پزشکی عمومی، دوره تخصصی خود را در روان پزشکی و یا به عبارتی اعصاب و روان گذرانده است.
متخصصان روان پزشکی یا اعصاب و روان به تشخیص، درمان، توانبخشی و پیشگیری از بیماری‌های روانی می‌پردازند و با توجه به نوع بیماری با روش های دارودرمانی، روان‌درمانی، بستری در بیمارستان و الکتروشوک و… که در انجام آنها دانش و تجربه کافی دارند به درمان بیمار می پردازند.

نمونه ای از اختلالاتی که برای آنها باید به متخصص اعصاب و روان مراجعه کنید:

• اسکیزوفرن
• مانیک – دپرسیو
• افسردگی
• اضطراب
• بیش فعالی/کم توجهی
• اختلالات رفتاری و شخصیتی
• وسواس
• ترک مواد و الکل
• درمان اعتیاد
• اوتیسم و مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان
• تیک و اختلالات یادگیری
• اختلالات روابط جنسی و بعضی انواع اختلالات خواب
چنانچه شما هم پزشک هستید، جهت افزودن نام خود به این لیست عضو داک تاپ شوید:

Untitled-1

 

 

تصویر پروفایلنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیشهرهاتخصصامتیاز داک تاپمقالاتسوالات و نظراتپاسخ هامطالب ارسالی
دکتر منصوره حاجی بابایی دکتر منصوره حاجی بابایی متخصصاصفهانروانپزشکی (اعصاب و روان)103635320288 0
دکتر مطهره میردامادی دکتر مطهره میردامادی متخصصاصفهانروانپزشکی (اعصاب و روان)103234320288 0
دکتر برژانت جزنی دکتر برژانت جزنی متخصصلندنروانپزشکی (اعصاب و روان)-روانکاوی90470216204 0
دکتر حمید یوسفی دکتر حمید یوسفی متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)255110175 0
دکتر کریم عیوضی دکتر کریم عیوضی متخصصتهراناعصاب و روان252364034 0
دکتر مهری نجات دکتر مهری نجات متخصصتهراناعصاب و روان252364034 0
دکتر مریم حبیبی دکتر مریم حبیبی متخصصتهراناعصاب و روان23567966 0
دکتر سعید انصاری دکتر سعید انصاری متخصصتهراناعصاب و روان23567966 0
دکتر م ن دکتر م ن متخصصاصفهانروانپزشکی (اعصاب و روان)18238243 0
دکتر مریم بهاری زاده دکتر مریم بهاری زاده متخصصاصفهانروانپزشکی (اعصاب و روان)18238243 0
دکتریاسین مرادیان دکتریاسین مرادیان متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)6703118 0
دکتر آناهیتا سلجوقیان دکتر آناهیتا سلجوقیان متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)6703118 0
دکتر بابک نداف زاده دکتر بابک نداف زاده متخصصتهراناعصاب و روان-روانپزشکی (اعصاب و روان)5102115 0
دکتر شهاب الدین بهرامی دکتر شهاب الدین بهرامی متخصصتهراناعصاب و روان-روانپزشکی (اعصاب و روان)4602013 0
دکتر حاج حیدری دکتر حاج حیدری متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)40921 0
دکتر اعظم بابایی دکتر اعظم بابایی دکتراسمنانروانشناسی39911 0
دکتر رقیه عمرانی دکتر رقیه عمرانی دکتراسمنانروانشناسی39911 0
دکتر سید محمد مرتضی نیا دکتر سید محمد مرتضی نیا متخصصمشهدروانپزشکی (اعصاب و روان)11091 0
دکتر مهدی عبدلی دکتر مهدی عبدلی متخصصشیرازاعصاب و روان10081 0
دکتر حمیدمحمدبیگی دکتر حمیدمحمدبیگی متخصصاصفهانروانپزشکی (اعصاب و روان)10060 4
دکتر عبدالرضا بابامحمودی دکتر عبدالرضا بابامحمودی متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)9090 0
دکتر محمود گلزاریان دکتر محمود گلزاریان متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)6041 0
دکتر غلامرضا ترابی پاریزی دکتر غلامرضا ترابی پاریزی دکترانهاونداعصاب و روان6060 0
دکتر ویدا مبشر دکتر ویدا مبشر متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)5031 0
دکتر فاطمه باقری چاروک دکتر فاطمه باقری چاروک متخصصاصفهانروانپزشکی (اعصاب و روان)5050 0
دکتر علیرضا پیروشعبانی دکتر علیرضا پیروشعبانی متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)5050 0
دکتر الميرا لايق دکتر الميرا لايق متخصصاصفهانروانپزشکی (اعصاب و روان)5050 0
دکتر اسماعيل محبوبي دکتر اسماعيل محبوبي متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)5050 0
دکتر بهرنگ شادلو دکتر بهرنگ شادلو متخصصتهراناعصاب و روان4040 0
دکتر زینب علی مددی دکتر زینب علی مددی متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)4040 0
دکتر ایرج هاشم زاده دکتر ایرج هاشم زاده متخصصشیرازروانپزشکی (اعصاب و روان)4040 0
دکتر کامران عسکری دکتر کامران عسکری متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)4040 0
دکتر حمید فراحتی دکتر حمید فراحتی متخصصمشهداعصاب و روان4040 0
دکتر سمیه شکرگزار دکتر سمیه شکرگزار متخصصرشتروانپزشکی (اعصاب و روان)4040 0
دکتر سعید قاضی سعیدی دکتر سعید قاضی سعیدی متخصصاراکروانپزشکی (اعصاب و روان)4040 0
دکتر بهاره صباغ ابریشمی دکتر بهاره صباغ ابریشمی متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)4100 0
دکتر محمد سعید صالحی فر دکتر محمد سعید صالحی فر متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)3011 0
دکتر محمدكردگارى دکتر محمدكردگارى متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)3011 0
دکتر تقی صادقیان دکتر تقی صادقیان متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)3030 0
دکتر هومن رشیدی دکتر هومن رشیدی متخصصشاهرودروانپزشکی (اعصاب و روان)3030 0
دکتر مسلم ابوالحسن زاده دکتر مسلم ابوالحسن زاده متخصصاردبیلسایکوسوماتیک(طب روان تنی)3030 0
دکتر شبنم صنايعي دکتر شبنم صنايعي متخصصمشهدروانپزشکی (اعصاب و روان)3030 0
دکتر خاطره طوفاني دکتر خاطره طوفاني متخصصمشهدروانپزشکی (اعصاب و روان)3030 0
دکتر رضا کاظمی دکتر رضا کاظمی متخصصاردبیلروانپزشکی (اعصاب و روان)2020 0
دکتر امیررضا جعفری نیا دکتر امیررضا جعفری نیا Ph.Dتهراناعصاب و روان2020 0
دکتر حسن شاهمیری دکتر حسن شاهمیری متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)2020 0
دکتر رضا بیدکی دکتر رضا بیدکی متخصصرفسنجانروانپزشکی (اعصاب و روان)2020 0
دکتر سيد حمزه صديق دکتر سيد حمزه صديق متخصصبندرعباساعصاب و روان-روانپزشکی (اعصاب و روان)2020 0
دکتر سمیرا علیپور دکتر سمیرا علیپور متخصصتهراناعصاب و روان2020 0
دکتر سمیرا یزدانی نژاد دکتر سمیرا یزدانی نژاد متخصصتهراناعصاب و روان2020 0
دکتر سعید حمزه ای دکتر سعید حمزه ای متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)1000 1
دکتر فرزام پروا دکتر فرزام پروا متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)1000 1
دکتر هوشنگ نظری دکتر هوشنگ نظری متخصصتهرانپزشکی قانونی-درمان اعتیاد1010 0
دکتر رضا شیرالی محمدپور دکتر رضا شیرالی محمدپور متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)1010 0
دکتر جليل فلاح دکتر جليل فلاح متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)1010 0
دکتر مریم رویا رمزگویان دکتر مریم رویا رمزگویان متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)1010 0
دکتر هیوا ملک زاده دکتر هیوا ملک زاده متخصصتهراناعصاب و روان-روانپزشکی (اعصاب و روان)1010 0
دکتر محمد خاكي نهاد دکتر محمد خاكي نهاد متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)1010 0
دکتر آرش روغنی دکتر آرش روغنی متخصصاصفهانروانپزشکی (اعصاب و روان)1010 0
دکتر محمد رضا شعربافچی دکتر محمد رضا شعربافچی متخصصاصفهانروانپزشکی (اعصاب و روان)1010 0
دکتر لاله کوهی حبیبی دکتر لاله کوهی حبیبی متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)1010 0
دکتر امید میرشفیعی دکتر امید میرشفیعی متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)1010 0
دكتر فرامرز ذاكرى دكتر فرامرز ذاكرى متخصصتهراناعصاب و روان-روانپزشکی (اعصاب و روان)1010 0
دکتر حمیده موسوی دکتر حمیده موسوی متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)1010 0
دکتر سعید قاضی سعیدی دکتر سعید قاضی سعیدی متخصصاراکروانپزشکی0020 0
دکتر حافظ باجغلی دکتر حافظ باجغلی متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)0000 0
دکتر علی علیدادی دکتر علی علیدادی متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)0000 0
دکتر مرجان جاویدفر دکتر مرجان جاویدفر متخصصقمروانپزشکی (اعصاب و روان)0000 0
دکتر علی باهوش دکتر علی باهوش فوق تخصصتهرانروانپزشکی کودک و نوجوان0000 0
دکتر نسرین دودانگی دکتر نسرین دودانگی فوق تخصصتهرانروانپزشکی کودک و نوجوان0000 0
دکتر جمشید رحیمی دکتر جمشید رحیمی متخصصقمروانپزشکی (اعصاب و روان)0000 0
دکتر نوح افشار دکتر نوح افشار متخصصتهرانروانپزشکی (اعصاب و روان)0000 0

۹۳/۰۴/۱۶

۱۰:۲۵

Last updated on


به اشتراک بگذارید:

۶ Responses to “اعصاب و روان(روانپزشکی) [۴۶]”

 1. شما نوشتید این گروه از متخصصان اعصاب وروان یا به عبارت بهتر روان پزشکان. تصحیح بفرمایید لطفا! چون بین متخصص اعصاب و روان که هم روان درمانی میدونه و هم دارو درمانی با متخصص مغز و اعصاب یا اصلا همون روانپزشک که آگاهی بیولوژیک و دارودرمانی داره کیلومترها فاصله است. و درست نیست که کار یه شاخه دیگه رو بهتر به پزشک صرف نسبت بدید.
  با تشکر

  لینک به نظر
  • ahmadreza

   با سلام
   دوست عزیز (نیکا) که پیغام گذاشتید. من تصادفا دنبال یه موضوع دیگه بودم که پیغام شما رو خوندم چون خودم روان شناس هستم بد ندیدم یه توضیح راجع به پیام شما بدم. روانپزشک بامتخصص اعصاب و روان فرقی نداره و کارش هم در ایران همون به قول شما دارو درمانی است. البته بعضیهاشون علاوه بر دارو درمانی، کار روان درمانی هم انجام میدن. و هر دو در حیطه کاریشون هست اما متخصص مغز و اعصاب که کلا یه رشته دیگه هست و یک داستان دیگه. روان شناس بالینی هم کارش روان درمانی است ودر ایران اجازه دارو درمانی ندارد.
   با تشکر

   لینک به نظر
   • کاملا درسته ممنون از پاسخ منطقیتون اگه میشه یه روانپزشک خوب غرب تهران بهم معرفی کنید
    دندانپزشک خوب زیبایی غرب تهران هم اگه خواستید دکتر علی سینا مظفری درمانگاه ابن سینا صادقیه عااالیه کارشون

    لینک به نظر
 2. منیره

  سلام…ببخشید آدرس و شماره تلفن آقای دکتر سید عباس تولایی روانپزشک و میخوام..آدرسش تغییر کرده..دیگه تو ملاصدرا و سعادت آباد نیست…کسی میتونه به من کمک کنه؟..من خیلی بهش احتیاج دارم..این ایمیل منه لطفا به من ایمیل بزنید
  monirefaraji@gmail.com

  لینک به نظر
 3. سلام. من مدت زیادیه که دنبال دکتر شهرام ناصری ( متخصص اعصاب و روان) میگردم. شمارشون عوض شده و من نمیتونم پیداشون کنم. خواهش میکنم اگه کسی از ادرس و شماره ایشون خبر داره یا نشونی از ایشون داره به من خبر بده. ممنون.

  لینک به نظر