لبیوپلاستی


لبیوپلاستی یکی از عمل های بسیار مهم دستگاه تناسلی زنان می باشد .که علت عمل ممکن هست درمانی باشد یا زیبایی .بر خلاف تصور ،عمل لبیوپلاستی عملی پیچیده و حساس بوده و احتیاج به مهارت و آموزش خاص دارد .اکثرا مدت زمان عمل بین دو تا چهار ساعت طول می کشد .و این بخاطر ظرافت عمل می باشد . انجام عملی نادرست ممکن است تناسب و شکل ظاهری بهم بخورد .چگونگی انجام بی حسی بسیار مهم بوده و نیاز به مهارت دارد .

لبیوپلاستی به معنای زیباسازی واژن می باشد و محدود به یک عمل نیست.
لبیوپلاستی میتواند شامل عمل های متعددی باشد و این عمل ها بر اساس شرایط بیمار و درخواست وی معین میگردد.
این عمل ها شامل لبیوماژور, مینور , هودکتومی و اطراف کلیتوریس باشد.
زیباسازی واژن فقط به معنای جراحی و ایجاد هارمونی از طریق لیوپلاستی نیست بلکه در مواردی ممکن است نیاز باشد که از طریق افزودن بافت و تزریقات لازم هارمونی و تقارن را در واژن ایجاد کنیم.


    به اشتراک بگذارید