قفل شدن مکرر زانو


🔺🔺🔺گیر کردن و قفل شدن مکرر مفصل زانو
دو علت اصلی دارد
۱-یکی از آنها پارگی بزرگ منیسک
۲- وجود یک استخوان یا غضروف آزاد در داخل مفصل زانو.

🔺وقتی قفل شدن زانو به علت پارگی منیسک است اغلب فرد با کمی حرکت دادن و بازی کردن زانو میتواند بتدریج زانو را از حالت قفل شدگی خارج کند و آنرا باز یا بسته کند.

🔺اگر تکه استخوانی یا غضروفی در زمینه آرتروز یا کنده شدن غضروف در اثر ضربه علت قفل شدن مفصل زانو باشد میتواند در مفصل حرکت کند و بصورت متناوب سبب قفل شدن ناگهانی زانو شود.

🔺اغلب در زمان قفل شدن زانو درد و تورم متوسطی در زانو رخ میدهد که طی چند روز بتدریج بهبود می یابد، تشخیص بر پایه شرح حال ، انجام رادیوگرافی یا سایر روشهای تصویربرداری و معاینه داده میشود و در اغلب موارد نیاز به جراحی برای خارج کردن قطعه جدا شده یا تراشیدن منیسک پاره شده وجود دارد.

    ۹۷/۰۳/۰۷

    ۰۹:۱۶


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید