فرو رفتن ناخن در گوشت


..

🆕فرورفتن ناخن در پوست🆕
این مشکل شایع علل زیادی دارد،از گرد کوتاه کردن ناخن و استعداد ژنتیکی گرفته تا بدشکلی ناخن و ضربه مکرر به انگشت شست پا در ورزشهایی مثل فوتبال و البته بهداشت نامناسب پا
🖍این مشکل اغلب بصورت درد و قرمزی و التهاب در انگشت در محل فرورفتن ناخن داخل پوست بروز میکند اما میتواند منجر به عفونت و آبسه و نیاز به جراحی شود
⭕در موارد خفیف که علایم عفونت وجود ندارد میتوان با قراردادن پا در آب گرم بمدت ۱۵ دقیقه سه بار در روز و قراردادن گلوله پنبه ای آغشته به روغن زیتون در حدفاصل ناخن و پوست (درمان تا چند هفته) درمان کرد
⭕در موارد شدید یا توام با عفونت و قرمزی و خروج چرک درمان جراحی با برداشتن قسمتی از ناخن و لایه سازنده بستر ناخن انجام میگیرد که ۹۸٪ موفقیت آمیز است.

    ۹۷/۰۱/۲۱

    ۲۳:۴۹


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید