فرو رفتن ناخن در انگشت شست پا

🆕فرورفتن ناخن در پوست🆕
این مشکل شایع علل زیادی دارد،از گرد کوتاه کردن ناخن و استعداد ژنتیکی گرفته تا بدشکلی ناخن و ضربه مکرر به انگشت شست پا در ورزشهایی مثل فوتبال و البته بهداشت نامناسب پا
🖍این مشکل اغلب بصورت درد و قرمزی و التهاب در انگشت در محل فرورفتن ناخن داخل پوست بروز میکند اما میتواند منجر به عفونت و آبسه و نیاز به جراحی شود
⭕️در موارد خفیف که علایم عفونت وجود ندارد میتوان با قراردادن پا در آب گرم بمدت ۱۵ دقیقه سه بار در روز و قراردادن گلوله پنبه ای آغشته به روغن زیتون در حدفاصل ناخن و پوست (درمان تا چند هفته) درمان کرد
⭕️در موارد شدید یا توام با عفونت و قرمزی و خروج چرک درمان جراحی با برداشتن قسمتی از ناخن و لایه سازنده بستر ناخن انجام میگیرد که ۹۸٪ موفقیت آمیز است

    ۹۶/۱۲/۱۹

    ۲۳:۲۰

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: