غذا و سرطان

در سال ۱۹۸۰ اپیدمیولوژیست‌های بزرگی مثل doll & petto مدّعی شدند که تا ۳۰٪ کلّ سرطان‌ها با عادات غذایی مرتبط هستند.۲۵ سال بعد، سازمان جهانی تحقیق روی سرطان با همکاری انستیتویِ تحقیقاتی سرطان امریکا در دوّمین گزارش خود با عنوان غذا، تغذیه، فعّالیّت فیزیکی و پیش‌گیری از سرطان به چشم‌اندازی کلّی مشابهی رسید: «تا یک‌سوّم…

در سال ۱۹۸۰ اپیدمیولوژیست‌های بزرگی مثل doll & petto مدّعی شدند که تا ۳۰٪ کلّ سرطان‌ها با عادات غذایی مرتبط هستند.۲۵ سال بعد، سازمان جهانی تحقیق روی سرطان با همکاری انستیتویِ تحقیقاتی سرطان امریکا در دوّمین گزارش خود با عنوان غذا، تغذیه، فعّالیّت فیزیکی و پیش‌گیری از سرطان به چشم‌اندازی کلّی مشابهی رسید: «تا یک‌سوّم سرطان‌ها در کشورهای با درآمد مالی بالا و تا یک‌چهارم سرطان‌ها در کشورهایی با درآمد مالی پایین‌تر از طریق توصیه‌هایی مانند: رژیم غذایی، فعّالیّت فیزیکی و وزن مناسب، قابل پیش‌گیری هستند»………………………….

 

    ۹۵/۱۱/۰۶

    ۱۰:۲۴


    به اشتراک بگذارید: