عوامل مستعد کننده درد پاشنه

همه افراد ممکنست مبتلابه فاشئیت پلانتارشوندامااین مشکل دراین گروه ازافراد شایعتر است: ۱)بیماران دیابتی ۲)افراد چاق ۳) زنان باردار ۴) سفت بودن عضلات پشت ساق یاسفت بودن تاندون آشیل که موجب میشوند فرد نتواند به راحتی پایش رابالا ببرد. ۵)چرخش کف پا به خارج یاپرونیشن پا ودرنتیجه افزایش فشار به فاشیا ۶)قوس کف پائی زیادیاکم…

همه افراد ممکنست مبتلابه فاشئیت پلانتارشوندامااین مشکل دراین گروه ازافراد شایعتر است:

۱)بیماران دیابتی

۲)افراد چاق

۳) زنان باردار

۴) سفت بودن عضلات پشت ساق یاسفت بودن تاندون آشیل که موجب میشوند فرد نتواند به راحتی پایش رابالا ببرد.

۵)چرخش کف پا به خارج یاپرونیشن پا ودرنتیجه افزایش فشار به فاشیا

۶)قوس کف پائی زیادیاکم بودن آن(صافی کف پا)

۷)ضربات مکرر به کف پا مانند ورزشهایی که بطورمکررپاشنه به زمین کوبیده میشود مانندوالیبال، دوومیدانی،تنیس،ورزشهای استپ آئروبیک وبالارفتن از پله

۸)  استفاده از کفش های فرسوده وبد ساخت

۹)افزایش سن وتغییر یافتن جنس بافت فاشیای پلانتار

۱۰ورزشکاران بعد از یک دوره فعالیت تمرینی شدید مبتلا به فاشئیت پلانتار میشوند ؛خصوصا در دوندگانیکه که به خود فشار واردمیکنند تا مسافت بیشتری را بدوند.

    ۹۵/۰۶/۱۳

    ۰۱:۰۳


    به اشتراک بگذارید: