عواملی که منجر به افزایش احتمال طلاق میشود


طلاق به معنی «گشودن گره» و «رها کردن» استاز نظر قانونی طلاق به معنی پایان ازدواج است و طلاق روانی، قطع پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرمی باشد.طلاق اجتماعی، به تغییرات در دوستیها و سایر روابط اجتماعی بعد از طلاق اطلاق می شود.

عواملی که زندگی مشترک را تهدید میکند:

ازدواج زودهنگام :ازدواج بالای ۲۵ سالگی باعث کاهش ۲۴ درصدی طلاق می گردد .هرچند ازدواج با همکلاسی ها برای نوجوانان مهیج به نظر میرسد اما با افزایش احتمال طلاق همراه است.

تحصیلات کم :اموزش کمتر در مهارتهای ارتباطی و مهارتهای تنظیم احساسات مثل خشم با تحصیلات کم بیشتر در ارتباط است.

مشکلات اقتصادی و تفاوتهای مذهبی, اعتیاد, مسائل جنسی و بیماریهای روانی و جسمی از علل طلاق است.

عواملی که در صورت هماهنگی به ثبات ازدواج کمک می کنند:

عوامل فکری شناختی

عوامل مالی

مسائل عاطفی

مسائل جنسی

برای جوامع شرقی :خانواده های طرفین

عوامل فکری شناختی شامل نگرش به مذهب,سیاست,اداب و رسوم ,نقشهای جنسیتی , نگرش به کار ,فرزنداوری ,نگرش به تحصیلات طرفین ,تفریحات است .مثلا افراد برونگرا و افراد درونگرا در مورد تفریحات با هم به مشکل بر می خورند.

نظام قدرت در خانواده باید به طور سیال بین مرد و زن در نوسان باشد و در زمینه های مختلف هر کس تخصص بیشتری دارد تصمیم بگیرد و مرد سالاری یا زن سالاری به طور کلی مردود است.

موانع صمیمیت

خودش باید بدونه,اگر خودم بگم ارزشی نداره

من تغییرش میدم

نداشتن مهارت کنترل خشم

عدم وجود مهارت مذاکره در مورد اختلاف نظرها

مستقل نشدن از خانواده مبدا

مخدوش شدن حدود خصوصی فرد

گوش ندادن موثر

حقیقت یک چیز است ,انچه من می گویم

در زوج درمانی برای حل این موانع تلاش می کنیم.

    ۹۷/۰۷/۲۹

    ۲۲:۰۱


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید