علت درد و تورم بعد جراحی یا گچ گیری مچ دست

 

🖍علت این مشکل عارضه ای به نام « آتروفی سودک» میباشد، اغلب در افراد با شخصیت مضطرب و نگران که پس از جراحی انگشتان خود را خم و راست نمیکنند و البته اغلب در بانوان میانسال رخ میدهد، بطوریکه بعد از باز کردن گچ تورم دست، خشکی حرکات انگشتان و درد سوزشی چند ماه باقی میماند، درمان این مشکل اراده قوی برای خم و راست کردن انگشتان و مچ علی رغم وجود درد است، فرد باید پوست را مرطوب نگه دارد و دایما با دست خود حتی با وجود درد کار کند بتدریج طی دو هفته تا یکماه درد و تورم کاهش یافته و حرکات مچ و انگشتان طبیعی میگردد، چند داروی تخصصی هم برای کاهش علایم وجود دارد که پزشک بنا به صلاحدید تجویز میکند

    ۹۶/۱۲/۲۰

    ۲۰:۰۸

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: