علت بیماری تنگی مجرا چیست؟


شایعترین علت تنگی مجرا در آقایان

سوند گذاری است.? سابقا علت شایع

آن عفونت های مجرا بود. که اکثرا

عفونت های منتقله از راه جنسی بود.

ولی با درمان های خوب این بیماران

این علت امروزه کمتر شایع است.

از علل دیگر آن علل ناشناخته❗️

می باشد که این هم یکی از علل

شایع است.

معتقدند که ضربه های وارده به مجرا

در اثر دوچرخه? و موتورسواری ?

و ناهنجاری مادرزادی ناشناخته می

تواند علت آن باشد.

در خانم ها? به نظر میرسد شایعترین

علت تنگی مجرا یائسگی می باشد.

کانال زیر پاسخگوی سوالات شما می باشد?

Www.t.me.com/urology_yasseri

    17/12/11

    19:09


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید