عفونت های پای دیابتی

عفونتهای دیابتیک فوت : سلولیت عفونت بافت نرم و عمقی پوست استئومیلیت حاد استئومیلیت مزمن سلولیت:زخم یا ترشحات زخم وجود ندارد.دردناک، اریتماتو با ضایعات پوستی احتمالی یا لنفانژیت عفونت بافت نرم – عمقی پوستدر انتهاهای اندام عمق پوست ممکن است دردناک باشدترشحات زخم اغلب موجود نیستشدت درد زیاد مطرح کننده سندروم کمپارتمان یا عفونت های…

عفونتهای دیابتیک فوت :

 • سلولیت
 • عفونت بافت نرم و عمقی پوست
 • استئومیلیت حاد
 • استئومیلیت مزمن

سلولیت:
زخم یا ترشحات زخم وجود ندارد.
دردناک، اریتماتو با ضایعات پوستی احتمالی یا لنفانژیت

عفونت بافت نرم – عمقی پوست
در انتهاهای اندام عمق پوست ممکن است دردناک باشد
ترشحات زخم اغلب موجود نیست
شدت درد زیاد مطرح کننده سندروم کمپارتمان یا عفونت های خاص است
بافت نسجی سفت نیست و ممکن است تاول مشاهده شود

استئومیلیت حاد
تا زمانی که نروپاتی شدت نیافته بیمار در محل احساس درد میکند
اغلب آدنوپاتی موضعی یا تب وجود ندارد

استئومیلیت مزمن
ترشحات چرکی اغلب وجود دارد
لنفانژیت مشاهده نمیشود
درد ممکن است باشد یا نباشد، بسته به شدت نروپاتی
سینوسها و زخم های نفوذ کننده اغلب بین انگشتان و سطح کف پا قرار دارند.

 • سلولیت اغلب به آنتی بیوتیک پاسخ میدهد.
 • عفونت نسج نرم اغلب قابل درمان است ولی به روش های دبریدمان موضعی نیازمند است.
 • استئومیلیت حاد اغلب مثل افراد غیر دیابتی به درمان مناسب انتی بیوتیکی پاسخ میدهد.
 • استئومیلیت مزمن: گاهی علی رغم روش های مختلف دبریدمان یا جراحی و انتی بیوتیک تراپی نیازمند آمپوتاسیون میشود.

  ۹۶/۰۱/۲۰

  ۱۹:۵۱


  به اشتراک بگذارید: