عفونت قارچی


خارش واژینال

یکی از علت های اصلی عفونت قارچی خارش واژینال می باشد ، خارش واژن بر اثر عوامل مختلفی صورت می گیرد .
علت های خارش واژن :
کرم های واژینال
دستمال توالت
محرک های شیمایی
عفونت های که از روش های مقاربت انتقال می یابد
محصولاتی که در زمان استحمام بیش از اندازه استفاده می شود و سبب انتقال یافتن آن می شود .
محصولاتی مانند کاندوم که جهت جلوگیری از بارداری می باشند .
محرک های شیمیایی
خارش واژینال معمولا بر اثر کمبود استروژن رخ می دهد و در زمان قبل و پس از دوران یائسگی سبب خشکی واژن می شود روش های گوناگونی وجود دارد که می توان این خارش را از بین ببرد.
مطالعات اخیر نشان داده است که رابطه تنگاتنگی بین استرس ، نگرانی و عفونت های قارچی وجود دارد ، زیرا استرس بر روی سیستم ایمنی اثر منفی دارد در نتیجه این امر سبب افزایش عفونت قارچی در بانوان می شود .


    به اشتراک بگذارید