عفونتهای تناسلی ایجاد شده با HPVیا زگیل تناسلی

________زگیلهای تناسلی درمان بروز واکسن و,,,,,______
این بیماری با ویروس پاپیلومای نوع ۶ و۱۱ در ارتباط است وبندرت میتوان دید که اشکال دیگر ویروس بیماری ایجاد کند دوتیپ ۶و۱۱ سرطانهای دهانه رحم ایجاد میکنند
زگیل برجستگی درد ناک همراه با سوزش و خارش در وازن و میاندوراه یا روی پوست الت تناسلی اقایان در ختنه گاه و در جاهای دیگر مثل وازن دهانه رحم. مجاری ادراری در اطراف مقعد اتفاق می افتد افراد اغلب تماس جنسی داشته اندولی گاهی نیز بدون تماس دیده شده
تشخیص با معاینه است در صورت عدم در مان و شک در معاینهد بیوپسی کمک کننده است اگر تودههایدغیر طبیعی داشتیم که حین درمان خونریزی پیدا کرد و یا حین درمان بزرگ شد باید نمنه برداری شود
نمونه برداری شود
تستهای بررسی ویروسی پاپیلوما در تمام افراد لازم الاجرا نیست درمان در افرادیکه ضایعه بزرگی دارند و ناراحت کننده است الزامیست و درمان از انتقال بیماری جلوگیری نمیکند وریسک کانسرهای دهانه رحم را کم نمیکند
در درمان چیزهایی که موثر است وسایز و جایگاه بروز زگیل استدر جایگاه بین چینها و مرطوب پاسخ بدرمان بهتر است در مانهایی که بیشتر استفاده میشود از اسیدهای موضعی و پدوفیلین است تری کلرو استیک اسید و ایمی کیمون هم در مرحله بعد قرار میگیرد و جراحی نیز و بعضی ضایعات پیشنهاد میشود
پدوفیلین:روزی دو تا سه بار استفاده میشود وقتی جایگاه درگیر زیر ۱۰ سانت باشد و ۴روز در میان استفاده نمیشود این درمان یک هفته را میتوان ۴بار تکرار کرد ایمی کیمودبدن را تحریک بساخت اینتر فرون میکند باید یک روز در میاندر شبها بمدت۱۶ هفته حد اکثر استفاده کرد قرمزی خارش کمرنگ شدن برجسته شدن در عوارض موضعی ان هست که باید ٨تا ١٠ ساعت بعد شسته شو شود رابطه جنسی تا زمان درمان کامل ممنوع است درمان در افراد HIVمثبت و واجد نقص ایمنی: پدوفیلین ۱۰تا ۲۵ درصد باید دذر افراد غیر حامله و دارای زگیل با سطح زیر ۱۰ سانت و کمتر از نیم میلی لیتردر روز استفاده شود
و یک تا ۴ساعت بعد برای کاهش تحریکات شسته شود
در باره زگیلهای ناحیه دهانه رحم و ناحیه مقعد: بنظر میرسد از پدوفیلین و ترکیبات اسیدی نمیتوان استفاده کردو محدودیت توان مصرف وجود دارددر مورد زگیلهای سرویکال باید بدخیمیها را رد کرد در زگیلهای وازینال برای ریسک سوراخ شدن از منجمد کردن استفاده نمیتوان کرد محدودیت توان مصرف وجود دارددر نهایت میتوان نتیجه گرفت که زگیلهای تناسلی بیشتر در برحوردهای جنسی اتفاق می افتد واکسن های دی والان و کوادری والان بین ۷۰تا ۹۰ درصد از بروز تبخال جلوگیری میکندو زگیلهای ناحیه تناسلی مردانه بهتر است درمان با کرایو تراپی انجام شود
احتمال عود زگیل تناسلی در سه ماهه اول بارداری وجود دارد
کاندوم انتقال راکم میکند ولی مطلقا ازبین نمیبرددر موارد درمام و ایمنی واکسن گارداسیل۹۰ در صداز بروز زگیل در افراد واجد ویروس تیپ ۶و۱۱ جلوگیری میکند
در بارداری پودو فیلین ایمو کیمودؤ……در بارداری نمیتوان استفاده کرد ضایعات بسیار شکننده و خونریزی دهنده هستند معمولا درمان در بارداری ناقص صورت میگیردروش زایمان این افراد سزارین میباشدو این روش از پاپیلوماتوز عود کننده نوزادی جلوگیری میکند
افراد الوده بو ویروسHIV مثل تفراد عادی بدرمان جواب نمیدهند درصد عود بالاتر است ریسک کانسر مقعد و دهانه رحم بیشتر میشودوباید بهمین دلیل بررسی سالانه کرد
بامید یک جامعه سالم

    ۹۴/۱۰/۰۹

    ۱۸:۱۵

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: