سنگ کلیه

شکستن سنگ حالب از طریق مجرا

درمان سنگ حالب که دو تا ۴ هفته به درمان حمایتی پاسخ نمیدهد روش TUL یا شکستن سنگ از طریق مجراست. این روش با کمک دستگاه یورتروسکوپ انجام میگیرد و از طریق آندوسکوپی حالب سنگ شکسته و خارج میشود.

فیلم کامل این عمل را در لینک زیر مشاهده نمایید.

http://www.aparat.com/v/IYALx

    ۹۶/۱۰/۲۱

    ۱۲:۵۷

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: