شب ادراری در کودکان


شب ادراری

یکی از بیماری های شایع در کودکان که زحمت زیادی برای والدین ایجاد میکند شب ادراری است

علت شب ادراری در کودکان تاخیر رشد سیستم ادراری عصبی آنهاست. در بعضی از آنها بلوغ ادراری زودتر و بعضی دیرتر صورت میگیرد.
👶👶👶👦👦👦

شب ادراری در کودکان تا قبل از ۶ سالگی غیر طبیعی تلقی نمیشود و نیاز به هیچ کار تشخیصی ندارد…. 😊

در سنین بالاتر #تشخیص با شرح حال و معاینه و ازمایش ادار انجام میشود.

بهترین #درمان شب ادراری استفاده از پوشک های زنگدار 🔔🔔🔔🔔است که در مواقع خیس شدن با حسگر مخصوص وبا زنگ کودک را از خواب بیدار کند.📣

بیشترین تاثیر و کمترین عود را این روش دارد.

🚨پانزده درصد اطفال در سن ۶ سالگی دچار شب ادراری هستند…
این بیماری یا بهتر بگوییم تاخیر تکامل گاهی زندگی خوانواده ها را مختل میکند…

Www.sapp.ir/urology_yasseri

    ۹۷/۰۴/۱۳

    ۱۵:۳۶


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید