سهم سرطان در مرگ و میر بشر

براساس آمار سازمان بهداشت جهانی ۷٫۶ میلیون از ۵۸ میلیون مرگ‌ومیر اتفاق افتاده در دنیا در سال ۲۰۰۵ -که   ۱۳% مرگ‌ومیرها را تشکیل می‌داده است- ناشی از سرطان بوده است. «مرگ‌ومیر ناشی از سرطان» روبه‌فزونی است. به‌طوری‌که این میزان در سال ۲۰۱۵ معادل ۹ میلیون مرگ و در سال ۲۰۳۰ به ۱۱٫۴ میلیون مرگ‌ومیر خواهد…

براساس آمار سازمان بهداشت جهانی ۷٫۶ میلیون از ۵۸ میلیون مرگ‌ومیر اتفاق افتاده در دنیا در سال ۲۰۰۵ -که   ۱۳% مرگ‌ومیرها را تشکیل می‌داده است- ناشی از سرطان بوده است. «مرگ‌ومیر ناشی از سرطان» روبه‌فزونی است. به‌طوری‌که این میزان در سال ۲۰۱۵ معادل ۹ میلیون مرگ و در سال ۲۰۳۰ به ۱۱٫۴ میلیون مرگ‌ومیر خواهد رسید.

«مرگ‌ومیر بالا» با عوارض بالایی نیز همراه است؛ سرطان بارِ مالیِ بزرگی را به جامعه تحمیل می‌کند. امّا با تعدیل عواملِ خطرِ سرطان، می‌توان  از وقوع ۴۰درصدِ سرطان‌ها، پیش‌گیری کرد.عوامل مستعد کننده سرطان ها در دو گروه کلی قابل اصلاح و غیر قابل اصلاح جای میگیرند:

عوامل رفتاری و محیطی در زیر گروه عوامل خطری هستند که قابل تغییر میباشند

عوامل بیولوژیک و ژنتیک در زیرگروه عوامل خطر غیر قابل اصلاح قرار میگیرند…..

 

    ۹۵/۱۰/۲۳

    ۱۱:۴۹


    به اشتراک بگذارید: