سنگ شکنی برون اندامی ESWL


#سنگ_شکنی برون اندامی (ESWL# )
این روش برای شکستن سنگ های داخل کلیه و بالای #حالب استفاده میشود…
در این روش سنگ با #امواج شوکی الکترو مغناطیسی یا پیزوالکتریک شکسته میشود و بعد از چند روز قطعات سنگ دفع میشود…
این روش به صورت سرپایی و بدون نیاز به بیهوشی عمومی انجام میشود.

#urologist #urology #stone #kidney_stone #kidney
#کلیه #سنگ_کلیه #ارولوژی #سنگ #سنگ_شکن #ارولوژیست

    18/10/10

    09:43


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید