سرطان پستان

سرطان پستان شایع‌ترین علتِ مرگِ ناشی از سرطان در میانِ  زنان می  باشد. فاکتورهای ژنتیکی ازجمله: داشتن ژن‌های مستعدکنندۀ خاصّی مثل BRCA1 –BRCA2 ممکن است تنها باعث ۱۰ درصد از  موارد سرطان پستان در کشورهای توسعه‌یافته باشد.بنابراین ابتلای اکثر مبتلایان به این سرطان، ناشی از تماس‌هایِ محیطیِ متفاوت، است. صرف‌نظر از سنّ و جنس، دیگر…

سرطان پستان شایع‌ترین علتِ مرگِ ناشی از سرطان در میانِ  زنان می  باشد. فاکتورهای ژنتیکی ازجمله: داشتن ژن‌های مستعدکنندۀ خاصّی مثل BRCA1 –BRCA2 ممکن است تنها باعث ۱۰ درصد از  موارد سرطان پستان در کشورهای توسعه‌یافته باشد.بنابراین ابتلای اکثر مبتلایان به این سرطان، ناشی از تماس‌هایِ محیطیِ متفاوت، است.

صرف‌نظر از سنّ و جنس، دیگر عواملِ خطرِ سرطان پستان شاملِ: سابقۀ سرطان پستان در طرف دیگر، سابقۀ خانوادگی سرطان پستان، بیماری فیبروسیستیک و سابقۀ تماس با اشعه‌های یونیزان هستند. این عوامل،  باعث افزایش خطر ابتلا از ۲٫۱ تا ۴ برابر می‌شود.

عوامل دیگری که خطر نسبی ابتلا به سرطان پستان را  از ۱٫۱ تا ۲  برابر میکنند  شاملِ: فاکتورهای هورمونی ازجمله سنِّ پایین شروع قاعدگی، سنِّ  دیررس یائسگی، سن اولین زایمان، بارداری در سنین بالا، عدم وجود سابقۀ بارداری، استفادۀ جاری از قرص‌های جلوگیری از بارداری و در نهایت هورمون درمانی است.

تغییر دادنِ  تمام این عوامل خطر، دشوار است اما درهرصورت، عواملِ مربوط به «الگوی زندگی» ازجمله فعالیّت فیزیکی، رژیم و مصرف الکل می‌بایست در مرکز اهداف سیاست‌های پیش‌گیری اولیّه قرار بگیرند. 

در ایران نیز، شایع‌ترین سرطان در میان زنان، «سرطان پستان» است. شایع‌ترین عامل مرگ ومیر ناشی از سرطان در زنان نیز، «سرطان پستان» است که بروزآن تفاوت چندانی نسبت به میزان متوسط جهانی ندارد؛ به‌طوری‌که بروز جهانیِ ۲۵ نفر به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت در سال در ایران معادل ۲۴ نفر به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت در سال است. توجّه ملّی به برنامۀ غربال‌گریِ سرطانِ پستان درکشور، می‌تواند راه‌کار مؤثّری در راستای کاهش مرگ‌ومیر این سرطان باشد

    ۹۵/۱۰/۲۲

    ۱۱:۱۲


    به اشتراک بگذارید: