سرطان سینه مختصر و مفید

 

سینه یک خانم بالغ متشکل از چربی بافت همبند و لوبولهای متعددیرمیباشد و

سلولهای سرطانی لوبولار گاهی فقط توسط بیمار شناخته میشود بصورت یک تغییر رنگ با تغیر رنگ و تغییر ضخامت پوست روی سینه یا بصورت برجستگی روی سینه .هر کدام از علایم زیر را داشته باشد بیار باید با پزشک خود تماس بگیرد

۱_یک توده داخل سینه ۲_درد۳_فرو رفتگی روی بازو ۴_قرمزی روی سینه۵_نمای شبیه پوست پرتقال روی سینه۶_ضخامت پیدا کردن پوست روی سینه

علل سرطان های سینه مشخص نیست ولی فاکتور های خطر شناخته شده دارد ۱_سن بالای خان۲_genetic الزاما تمام افراد سابقه فامیلی مثبت یا قرابت فامیلی نیستند ولی در افرادیکه فاکتور BRCA1&2دارند ریسک درگیری کانسر تخمدان و سینه بالاتر است

کسیکه سابفه سرطان سینه درمانشده از نوع غیر تهاجمی مثل افراد بدون بیماری ریسک درگیری مجدد به کانسر دارند ۴_داشتن انواع خاصی ازسرطان سینه و توده های سینه

۵_سینه های سفت احتمال بیشتری از درگیری سرطان سبنه را دارند۶_ قرار گرفتن در برابر استروزن از ریسک فاکتورهای دیگر است( بدنبال ان یایسگی دیررس )میتواند بیشتر فرد را در مقابل خطرات قرار دهد۷_چاقی بعد از یایسگی به علت سطح بالاتر استروزن ریسک بالاتری دارند۸_قد بلندتر از افراد کوتاهتر و باقد متوسط دارای بیشتری قذار دارندبرای سرطان سینه قرار دارند۹_مصرف الکل :انها که بصورت دایم مصرف الکل دارند ریسک بیشتری دارند. ۱۰_قرار گرفتن در برابر اشعه رادیو تراپی۱۱_مصرف هورمون درمانی زمان یایسگی ریسک سرطان را بالاتر میبرد

۱۲_مشاغل خاص خانمهای مجرد که قبل از بارداری در مشاغلی که شیفت شب دارند ویا با ساخت پلاستیک سر و کار دارند و کار با فلزات یاافرادیکه در شرکتهای ساخت کنسرو هستند ۱۳_پروتز های سینه بدلیل اختلال در تشخیص کانسرهای سینه بصورت زودرس در ماموگرافی۱۵_مصرف بیش از حد شکر که درصد انتقال سرطان بریه و احشا دیگر را تحت تاثیر قرار میدهد

تفاوت بینذموارد مهاجم یا غیرمهاجم:موارد مهاجم به لنف نودها ریه کبد و مغز انتشار میابد وموارد غیر مهاجم مربوط به مواردسرطانهای سلول لوبولار  میباشد

مواردیکه باید در معاینه جدی گرفته شود۱_وجود توده در سینه ترشخ ا. نوک سینه۲_ ماموگرافی در افراد بعد از ۴۰ سال بصورت روتین

۳_ماموگرافی افراد بعد از ۴۰ سال بطور مرتب و بعضی مطالعات بالای ۵۰سال  قرار داده اند۴_استفاده از مامو گرافی های دو بعدی و ۳بعدی که ریسک موارد مثبت و منفی و میتوان از این طریق موارد مثبت کاذب را  کاهش داد و درصد موارد بیوپسی و جراحیهای غیر ضروری جلوگیری کرد۵_سونو گرافی افتراق بین موارد تو پر وکیستیک را میسر میسازد.۶_بیوپسی :افتراق نوع سلولها را مشخص میکند۷_MRI:یک اندیکاسیون و یک پاسخ بدرمان را در کموتراپیقبل از جراحی در اختیار قرار میدهد

آخرین تستهای تشخیصی:تست رویzinc test که سلولهایسرطانی درصد از تغییرات جذب ایزوتوپ روی ایجاد میشوداما هنوز بهترین تست تشخیصی در مطالعات مختلف مامو گرافی گزارش شده

عود کانسر های سینه با  تستهای تشخیصی خونی مشخص میشود و طبقه بندی سرطانهای سینه بر اساس در صد درگیری و درگیری لنف نودها .چگونگی متاستازها تعداد متاستازها ست و برای اشخیص باید از تستهای خونی تشخیصی و ماموگرافی و عکس ریه و اسکن استخوانی و ct scan وpet scanمتوسل شد

    ۹۴/۱۱/۲۷

    ۲۳:۳۰

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: