سرطان رحم و هورمون ها

۸۰ درصد از سرطانهای رحم مرتبط با هورمون استروژن (هورمون زنانگی)هستند  بعضی از عوامل خطر این سرطان به الگوهای زایش ازجمله سنّ شروعقاعدگی، سنّ یائسگی و عدم سابقۀ بارداری و زایمان مرتبط است. درحالی که سایر عوامل خطر،مرتبط با اثر مستقیم استروژن ازجمله: چاقی و سندروم تخم دان کیستیک یاPCO هستند -زنانی که ایندکس تودۀ…

۸۰ درصد از سرطانهای رحم مرتبط با هورمون استروژن (هورمون زنانگی)هستند  بعضی از عوامل خطر این سرطان به الگوهای زایش ازجمله سنّ شروع
قاعدگی، سنّ یائسگی و عدم سابقۀ بارداری و زایمان مرتبط است. درحالی که سایر عوامل خطر،مرتبط با اثر مستقیم استروژن ازجمله: چاقی و سندروم تخم دان کیستیک یاPCO هستند

-زنانی که ایندکس تودۀ بدن یا BMI>30  دارند، خطر ابتلا به سرطان رحم ِ آنان، ۳برابر نسبت به افرادی که BMI<25  دارند، بیش‌تر است.

-اضافه‌وزن بیش از ۲۰ کیلو حین بزرگ‌سالی با افزایش خطر ابتلا به این سرطان همراه خواهد بود.

-دیابت و پر فشاری خون با افزایش خطر همراه است درحالی‌که  رژیم کم‌چرب و فعّالیّت فیزیکی با کاهش خطر همراهی دارد که احتمالاً ازطریق تأثیر غیرمستقیم این عوامل برروی استروژن چنین اثرات محافظتی را دارند

البته افزایش خطر ابتلا به سرطان رحم در بین تمام خانم هایی که واجد عوامل خطر فوق هستند به یک نسبت نیست و تفاوت های ژنتیکی افراد تاثیر قابل توجه ایی در تعیین شدت افزایش یا تعدیل شانس ابتلا به سرطان دارد

    ۹۶/۰۴/۰۱

    ۱۰:۱۸


    به اشتراک بگذارید: