سرطان بیضه

سرطان بیضه چیست؟؟

سرطان بیضه یکی از سرطان های شایع در مردان جوان است که درمان پذیر است.

 

هر گونه احساس درد و ناراحتی در بیضه میتواند از علائم سرطان بیضه باشد. 😐

سرطان بیضه گاه خودش را با کمر درد و بزرگی پستان ها نیز نشان میدهد. 😦

سرطان بیضه با معاینه و سونوگرافی قابل #تشخیص است.⚗

@Urology_Yasseri

    ۹۶/۱۰/۰۲

    ۲۰:۲۳

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: