سرطان بیضه چیست؟؟


سرطان بیضه یکی از سرطان های شایع در مردان جوان است که درمان پذیر است.

 

هر گونه احساس درد و ناراحتی در بیضه میتواند از علائم سرطان بیضه باشد. ?

سرطان بیضه گاه خودش را با کمر درد و بزرگی پستان ها نیز نشان میدهد. ?

سرطان بیضه با معاینه و سونوگرافی قابل #تشخیص است.⚗

@Urology_Yasseri

    17/12/23

    20:23


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید