سردرد با منشا گردنی

سردرد با منشا گردنی 🅰این سردرد ممکن است در اثر تحریک ریشه های اعصاب گردنی بوجود می آید.(بعلت فشار عضلات گردن و یا سفتی و تخریب مفاصل فوقانی گردن؛C1-C2 و C2-C3 )🅱همچنین ممکن است نقاط ماشه ای عضلات(تریگر پوینت ) علت درد باشد. معمولا مشخصات این سردرد بصورت زیر می باشد؛-درد در ناحیه پشت سر…

سردرد با منشا گردنی

🅰این سردرد ممکن است در اثر تحریک ریشه های اعصاب گردنی بوجود می آید.(بعلت فشار عضلات گردن و یا سفتی و تخریب مفاصل فوقانی گردن؛C1-C2 و C2-C3 )
🅱همچنین ممکن است نقاط ماشه ای عضلات(تریگر پوینت ) علت درد باشد.

معمولا مشخصات این سردرد بصورت زیر می باشد؛
-درد در ناحیه پشت سر
-درد مبهم با شروع تدریجی
-با حرکات گردن تشدید می گردد
-احساس فشار محکم اطراف گردن
-ممکن است فرد با سردرد از خواب بیدار شود و معمولا در طول روز بیشتر می شود.
-می تواند چند روز طول بکشد.
-احساس سرگیجه ممکن است وجود داشته باشد.
در معاینه ممکن است افزایش تون عضلات و یا افزایش حساسیت روی مفاصل فوقانی وجود داشته باشد.

✅برای تشخیص،سایر سردرد باید رد شوند.

🔴اساس درمان این نوع سردرد ورزش درمانی می باشد(در پست بعد مفصل و با شکل توضیح داده می شود.

🔺استفاده از طب سوزنی در نقاط ماشه ای عضلات(تریگر پوینت) کمک کننده می باشد.
🔺درمان های دستی(موبیلیزیشن و بر حسب نیاز مانیپولیشن ) کمک کننده می باشد.

    ۹۵/۱۰/۱۷

    ۱۴:۲۶


    به اشتراک بگذارید: