سرخجه در بارداری بزبان ساده

سرخجه بارداری بزبان بسیار ساده بررسی سرخجه قبل از بارداری و ویزیتهای قبل از بارداری انجام میشود و اگر ایمنی قبل از بارداری وجود نداشته باشد باید قبل از بارداری واکسن سرخجه دریافت کندو در صورت حاملگی واکسن سرخجه منع مصرف دارد کودکان این مادران قبل از بارداری باید واکسینه شوند افرادیکه اخیذا واکسن گرفته…

Screenshot_2016-01-10-21-51-44_1

سرخجه بارداری بزبان بسیار ساده

بررسی سرخجه قبل از بارداری و ویزیتهای قبل از بارداری انجام میشود و اگر ایمنی قبل از بارداری وجود نداشته باشد باید قبل از بارداری واکسن سرخجه دریافت کندو در صورت حاملگی واکسن سرخجه منع مصرف دارد کودکان این مادران قبل از بارداری باید واکسینه شوند افرادیکه اخیذا واکسن گرفته اند خطری برای خانم حامله محسوب نمیشوند اگر فرد مشکوک به سرخجه وجود دارد و مادر قبل از بارداری واکسینه نشده است باید از تماس با ایشان پرهیز کند

تست بیماری سرخجه در ابتداو سپس ۲هفته و ۴هفته بعد تکرار میشود و اگر بعد از دوهفته عدد بالاتری داشت را گزارش کند و نشاندهنده در گیری و ابتلا به سرخجه میباشد سرخجه درمانی ندارد بر اساس درگیری  در زمانهای مختلف بارداری علایم متفاوت دارد

عوارض سرخجه در مادرعبارتند از سقط و مرگ داخل رحمی جنین و نواقص متعدد جنینی

بدتری زمان درگیری در ۱۲ هفتگی است که نوزادان ۸۵درصد باسندرم سرخجه مادر زادی بدنیا میا یند تا ۱۵ هفتگی در صد کم شده به ۵۰در صد میرسد  بعد از ۲۰ هفتگی تبتلای جنین کم میشود سندرم سرخجه مادرزادی شامل کری مشکلات چشمی کوری نواقص قلبی  مشکلات عصبی و عقب افتادگی ذهنی.               در پایان:واکسن بیماری ویروس زنده است بهمین دلیل مصرف ان در زمان بارداری و در افراد دچار نفص ایمنی خطر ناک است و منع مصرف دارد

    ۹۴/۱۰/۲۰

    ۲۱:۵۷


    به اشتراک بگذارید: