سانتریفیوژ ترکیبی و کاربردهای انرژی هسته ای در پزشکی

در برخی ازمایشگاه های بزرگ جهان نمونه گرفته شده از بیمار از قبیل خون ادرار مایع نخاعی مایع مفصلی و… از هنگام نمونه گیری تا زمان مشاهده و تجزیه و تحلیل یک سیکل هسته ای مانند عبور و سوخت بنزین در موتورهای دو و چند زمانه را سپری میکند که این فقط یکی از کاربردهای انرژی هسته ای در ازمایشگاه ها و امور پزشکی است.

۹۳/۱۰/۲۴

۰۰:۰۴

Last updated on


به اشتراک بگذارید: