زخم پای دیابتی


دیابت یک بیماری مزمن شایع و پرعارضه عصر ماست.

 • ۱۵% دیابتی ها دچار عارضه ی پای دیابتی میشوند.
 • زخم دیابتی با تریاد سه گانه ی نروپاتی (آسیب عصبی) – ایسکمی (اختلال خونرسانی) – عفونت مشخص میشود.
 • زخم پای دیابتی با عفونت، عود و ازمان همراه است که سلامت روان بیماران را تحت تاثیر قرار میدهد.
 • ۳۸% آمپوتاسیون ها( قطع عضو) مربوط به دیابتی هاست.
 • علل پیدایش زخم دیابتی:
  • بیماری عروق خونی محیطی
  • آسیب عصب های محیطی
  • بدشکلی ها و دفورمیتی های عضوی
  • افزایش ویسکوزیتی خون
 • نروپاتی مسئول ۶۰% زخم های پا میباشد.
 • افزایش قند خون موجب افزایش آنزیم های آلداز ردوکتاز و سوربیتول دهیدروژناز شده که با تبدیل گلوکز به سوربیتول و فروکتوز باعث کاهش سنتز میواینوزیتول سلولهای عصبی شده که در نهایت موجب اختلال هدایت عصبی و نروپاتی میگردد.

  ۹۶/۰۱/۲۰

  ۱۸:۲۲


  بروزرسانی در


  به اشتراک بگذارید