روش های تشخیص بی اختیاری مدفوع

روش های تشخیص بی اختیاری مدفوع

شرح حال دقیق :
1- زمان شروع بی اختیاری
2- دفعات بی اختیاری
3- میزان بی اختیاری (شامل بی اختیاری گاز تا بی اختیاری کامل مدفوع)
4- آیا همراه بی اختیاری حالت urge وجود دارد یعنی به محض شروع احساس دفع لازم است بیمار خودش را به دستشویی برساند.
5- آیا باعث تغییر کیفیت زندگی بیمار شده است

معاینه :
معاینه دقیق ناحیه مقعد شامل بررسی زخم های قدیمی ، نزول پرینه و معاینه مقعد از نظر نقص ماهیچه مقعد و بررسی حرکت نا هماهنگ (پارادوکس) عضله لگنی می تواند در تشخیص کمک کننده باشد.

روش های تشخیصی:

روشهای موجود شامل بررسی آناتومی و بررسی عملکرد این ناحیه می باشد

1- سونوگرافی اندو آنال :

بررسی مشکلات اسفنکتری شامل قطع ماهیچه مقعد و مشکلات بینا بینی مانند آبسه و فیستول مقعد.

2- EMG :

ثبت نوار عصب کف لگن و بررسی میزان کارایی و آسیب آن.

3- MRI :

بررسی مهره ها و دیسک بین مهره ای و اعصاب لگنی و همچنین بررسی عضلات کف لگن و کمپلکس کف لگن.

4- سیگموئیدوسکوپی و کولونوسکوپی :

بررسی ضایعات روده و مشکلات داخل روده که باعث آسیب عضلانی می شودو همچنین بررسی ضایعات التهابی روده و یا تومور ها

5- مانومتری مقعد :

بررسی فشار داخل رکتوم و عضلات اسفنکتر مقعد شامل عضلات داخلی و خارجی و میزان توزیع فشار به صورت متناسب و یکنواخت و یا یکطرفه.

6- دفیکو گرافی:

بررسی روده در هنگام دفع و بررسی زاویه رکتوم و مقعد و تغیرات زاویه رکتوم و کف لگن در مشکلات لگنی و مشکلات خروجی لگن.

۹۳/۰۸/۲۹

۱۷:۰۴

Last updated on


به اشتراک بگذارید: