روانکاوی لکانی (گفتگوی میان لکان و کلاین) ۹ Lacan & Klein Dialogues

چندی پیش برای سخنرانی در یک کلینیک روانکاوی و روان درمانی که روانکاوان کلاینی در آن مشغول به ارائه خدمات درمانی و آموزشی هستند، به انجام یک سخنرانی دعوت شدم. این گروه، که همگی افراد آن در مرکز تویستاکTavistock Centre  لندن تعلیم دیده بودند، گروهی مشتاق با ذهنی جویا بود که به شناخت مفاهیم لکانی علاقه بسیاری نشان می داد.

برگردان فارسی این سخنرانی را در زیر و در چند مقاله آتی خواهم آورد. امیدوارم خوانندگان فارسی زبان از گفتگوی میان دو مکتب روانکاوی لکانی-کلاینی بهره ببرند. باید این نکته را نیز اضافه کنم که تاکید من در این مجال بیشتر معرفی ابتدایی کلینیک روانکاوی لکانی به جمعی بود که در رویکرد کلاینی مشغول به کار بودند. بنابراین تاکید من بر تشریح تئوریهای لکانی بیش از کلاینی بود. در حالی که همکار دیگر من در این مباحثه، از نقطه نظر کلاینی صحبت کردند که برای من منتشر کردن بخش مربوط به ایشان امکانپذیر نیست.

توصیه می کنم مقاله شماره ۱ را از این سری مقالات، پیش از خواندن متن زیر مطالعه کنید.

جودیت میلر، دختر لکان، از تجربه کلینیکی پدر خود نقل می کند که مراجعه کننده ای از آمریکا فقط به این دلیل که تلفن در اتاق مشاوره لکان وجود داشت، از فرستادن دختر بیمار خود نزد لکان خودداری می کند. به باور این فرد و تحت تلقینات شیوه مرسوم روانکاوی در امریکا در آن روزها، تلفن ابزار مزاحم درمانی در اتاق روانکاو است که جلسه درمانی را  دچار وقفه می کرده است. لکان که از استفاده از روشهای غیر معمول در درمان نوروز هیچ دریغ نمی کرد، در حقیقت می خواست به افراد کاندید روانکاوی به طور سمبلیک نشان دهد که در پس آن اتاق، زندگی در جریان است و فرد با صاحب امتیاز دانستن خود میان سایرین، تا ابد در پوسته سمپتوم خود محبوس می ماند.

در هر صورت نکته قابل استناد به این مثال این است که قرار نیست فرد مراجعه کننده در همان تاری که بر خود تنیده است تا ابد باقی بماند و در این راستا روانکاو هم با وی هم دستی کند. در مسیر تغییر چالش نیاز است. البته مجددا تاکید می کنم که انتخاب همه روانکاوان با یکدیگر مشابه نیست و هر کدام روش کاری مختص خودشان را دارند.

(در اینجا شخصی از میان حضار از من پرسید که من چگونه با مسئله تلفن برخورد می کنم. در پاسخ گفتم تلفن برای خود من دردسر است و طبق عادت تا می توانم از آن دوری می کنم چه برسد موقع تمرکز کردن در بالین مراجعان.)

عملکرد روانکاوان لکانی در بالین سایکوز از اساس با کلاینی فرق می کند. در مواردی محدود به جای ملاقات با بیماران در اتاق روانکاوی، جای ملاقات می تواند مکانی دیگر در نظر گرفته شود. باز هم تاکید می کنم فقط در مواردی محدود. به شخصه عمومیت دادن و استاندارد سازی را خلاف عرف روانکاوی می دانم. اینکه از تلفن و یا سایر وسایل ارتباطی مثل اسکایپ برای ارائه درمان به شیوه روانکاوی استفاده شود، جای منع ندارد ولی باید در موردش دلیل محکمی داشته باشیم. حتی در دنیای پر مشغله امروز تنها مسافت راه دلیل قانع کننده ای مثلا برای برگزاری جلسات تلفنی نیست. میان روانکاو و یک فرد، چه در بالین نوروز و چه سایکوز، وجود چهار چوب و نیز یک قرارداد سمبلیک لازم است. اینکه تا چه حد فرد حاضر است برای حل مشکل خود گام بردارد و پروسه روانکاوی را به عنوان یک رویداد مهم تلقی نماید، خود اصلی اساسی ست. اگر لکانی ها گاها به نظر می رسند که مسلکی  خارج از عرف عمومی دارند، به مفهوم بی چهار چوبی روش کارشان نیست. شخصا در مورد مراجعانی که درخواست غیر حضوری برای انجام روانکاوی دارند، سختگیر هستم و هر موردی را به فراخر شرایط خاص خودش بررسی می کنم. برخی از مراجعان کلینیک من از کشورهای دیگر اروپایی و یا سایر شهرهای نه چندان نزدیک به لندن سفر می کنند. البته نه لزوما هفته ای چند بار. شرایط در هر صورت میان سوژه و روانکاو بحث می گردد.

در ادامه این سری مقالات بیشتر به رویکرد بالینی لکانی پرداخته خواهد شد.

    ۹۶/۰۴/۲۷

    ۲۰:۱۲

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: