روانکاوی لکانی (گفتگوی میان لکان و کلاین)۸ Lacan & Klein Dialogues


چندی پیش برای سخنرانی در یک کلینیک روانکاوی و روان درمانی که روانکاوان کلاینی در آن مشغول به ارائه خدمات درمانی و آموزشی هستند، به انجام یک سخنرانی دعوت شدم. این گروه، که همگی افراد آن در مرکز تویستاکTavistock Centre  لندن تعلیم دیده بودند، گروهی مشتاق با ذهنی جویا بود که به شناخت مفاهیم لکانی علاقه بسیاری نشان می داد.

برگردان فارسی این سخنرانی را در زیر و در چند مقاله آتی خواهم آورد. امیدوارم خوانندگان فارسی زبان از گفتگوی میان دو مکتب روانکاوی لکانی-کلاینی بهره ببرند. باید این نکته را نیز اضافه کنم که تاکید من در این مجال بیشتر معرفی ابتدایی کلینیک روانکاوی لکانی به جمعی بود که در رویکرد کلاینی مشغول به کار بودند. بنابراین تاکید من بر تشریح تئوریهای لکانی بیش از کلاینی بود. در حالی که همکار دیگر من در این مباحثه، از نقطه نظر کلاینی صحبت کردند که برای من منتشر کردن بخش مربوط به ایشان امکانپذیر نیست.

توصیه می کنم مقاله شماره ۱ را از این سری مقالات، پیش از خواندن متن زیر مطالعه کنید.

در بالین روانکاوی لکانی بر خلاف رویکرد کلاینی، تمام مراجعان حتما هفته ای چند بار و هر بار مدت مثلا ۵۰ دقیقه روانکاوی و یا روان درمانی را تجربه نمی کنند. اینکه روانکاو چه زمانی و به چه دلیلی کدام فرد را از موقعیت رو در رو به روی کاناپه روانکاوی دعوت کند، خود مورد دیگری ست که لکانی ها را از کلاینی ها متمایز می کند.

فلسفه وجودی کاناپه روانکاوی در اتاق روانکاوان چیست؟ قطعا برای تسهیل کار روانکاو این ابزار طراحی نشده است. روایتهای گوناگونی از اینکه فروید چرا چنین وسیله ای را برای انجام روش درمانی خود برگزید، وجود دارد. اما در کلینیک لکان وقتی فرد دعوت به موقعیت روی کاناپه می شود که دیگر به سان یک بیمار درمانده که نزد متخصص برای دوای دردش آمده باشد نباشد بلکه به مرحله ای رسیده که پژوهنده باشد و عطش ندانستن او را مجاب کرده که این مسیر پر پیچ و خم را بپیماید. چرا که او قرار است از یک فرد به یک سوژه برسد.

مدت زمانی که فرد بدین مرحله می رسد را جلسات اولیه  Les Entretiens Priliminaires که بین یک جلسه تا بالغ بر یکسال می تواند به طول انجامد در نظر می گیریم.

اینکه فرد چند بار در هفته برای روانکاوی مراجعه کند باز هم روش یکسانی را برای همگان در پی نخواهد داشت. معمولا من به برخی از افرادی که کاندید روانکاوی می شوند، حداقل دو بار در هفته را توصیه می کنم که ممکن است تناوبش کم و زیاد شود. امروزه در مدارس تعلیماتی کلاینی در انگلستان، حتما هر کاندید، فارغ از نوع ساختار ذهنی اش، باید حداقل سه بار در هفته به روانکاو برای مدت مشخصی مراجعه کند. حال آنکه در مکتب لکانی، چنین استاندارد همگون سازی وجود ندارد. ضمنا مدت طول جلسات، بنا به روند ارتباط سوژه با نا خودآگاه خود، می تواند بین چند دقیقه تا بالغ بر یک ساعت متغیر باشد. لکانی ها در کار با سایکوز، لزوما از کاناپه استفاده نمی کنند مگر آنکه مثلا در موردی مثل پارانوئیا، نگاه روانکاو برای فرد مثلا غیر قابل تحمل باشد و البته به هزار و یک دلیل حرفه ای و کلینیکی دیگر. بنابراین روش روانکاوی استانداردهای کلیشه ای را برنمی تابد و این به معنای بی قانونی و هرج و مرج طلبی روانکاو نیست. قطعا کسی که مجوز نامیدن نام روانکاو را برخوردار است، مراحل شکل گیری جایگاه روانکاو را طی کرده و صلاحیت لازم را یافته است.

در ادامه این سری مقالات بیشتر به رویکرد بالینی لکانی پرداخته خواهد شد.

    ۹۶/۰۴/۲۷

    ۲۰:۰۱


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید