روانکاوی لکانی (گفتگوی میان لکان و کلاین)۷ Lacan & Klein Dialogues

چندی پیش برای سخنرانی در یک کلینیک روانکاوی و روان درمانی که روانکاوان کلاینی در آن مشغول به ارائه خدمات درمانی و آموزشی هستند، به انجام یک سخنرانی دعوت شدم. این گروه، که همگی افراد آن در مرکز تویستاکTavistock Centre  لندن تعلیم دیده بودند، گروهی مشتاق با ذهنی جویا بود که به شناخت مفاهیم لکانی علاقه بسیاری نشان می داد.

برگردان فارسی این سخنرانی را در زیر و در چند مقاله آتی خواهم آورد. امیدوارم خوانندگان فارسی زبان از گفتگوی میان دو مکتب روانکاوی لکانی-کلاینی بهره ببرند. باید این نکته را نیز اضافه کنم که تاکید من در این مجال بیشتر معرفی ابتدایی کلینیک روانکاوی لکانی به جمعی بود که در رویکرد کلاینی مشغول به کار بودند. بنابراین تاکید من بر تشریح تئوریهای لکانی بیش از کلاینی بود. در حالی که همکار دیگر من در این مباحثه، از نقطه نظر کلاینی صحبت کردند که برای من منتشر کردن بخش مربوط به ایشان امکانپذیر نیست.

توصیه می کنم مقاله شماره ۱ را از این سری مقالات، پیش از خواندن متن زیر مطالعه کنید.

وقتی فردی برای درمان مشکلی و یا یافتن پاسخ به یک سوال اساسی در باره زندگی خود به یک روانکاو، که به شیوه لکان به شرایط سوژه می نگردد، مراجعه می نماید، لزوما از موقعیت جوینده و طالب حقیقتی ما وراء آنچه متصور می تواند بکند به نزد روانکاو نیامده است. او همچنان یک فرد است که برای درمان درد خود نیاز به یک پاسخ مشخص دارد. ما در بالین افراد، راه را برای انتخاب روش کلینیکی کاملا باز می گذاریم. به فرد حق انتخاب می دهیم که یا مسیر روان درمانی و مشاوره را انتخاب کرده و یا قدم در مسیر کاوشگری گذارد. البته در اینجا باید این نکته را نیز در نظر داشت که فرد مراجعه کننده به چنین سیستم درمانی بنا به اینکه چه ساختار ذهنی داشته باشد، اعم از سایکوتیک و یا نوروتیک، رویکرد روانکاو لکانی به وی متفاوت خواهد بود. ولی باز این بدان معنا نیست که روش کار برای همگان یکسان باشد. مثلا با نیازها ی درمانی و مشکلات تمامی بیماران سایکوتیک، چه در مرحله تثبیت شده و بی علامت و چه اینکه وارد فاز علامتدار بیماری شده باشند، درمانگر به یک نحو برخورد نمی کند. بدین نحو، روش لکانی خود را از روانکاوی کلاینی متمایز می کند.

در ادامه این سری مقالات بیشتر به رویکرد بالینی لکانی پرداخته خواهد شد.

    ۹۶/۰۴/۲۷

    ۱۹:۴۵

    Last updated on


    به اشتراک بگذارید: